Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHEŁM

  Siedziba parafii i dekanatów w diecezji lubelskiej, dawna stolica -» chełmskiej diecezji katolickiej (ok. 1359-1805), prawosławnej (ok. 1220-1596, 1905-15, 1940-44) i unickiej (1596--1875), sanktuarium maryjne oraz ośrodek wydawniczy w XVIII -XIX w.

  I. MIASTO — Pierwsza udokumentowana wiadomość o Ch. pochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /13 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKA DIECEZJA

  Diecezje Kościoła kat. (ok. 1349--1807) oraz Kościoła prawosł. (ok. 1220-1915) i Kościoła unickiego (1596-1875), obejmujące dawne woj. bełskie wraz z ziemią chełmską.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - INSTYTUCJE DIECEZJALNE

  1. Biskupi pomocniczy — Urząd bpa pomocniczego w d.ch. utworzył 1398 bp J. Kropidło i desygnował nań Jana Kaldeborna OP, który 1402 przeszedł do diec. włocławskiej; dopiero jednak po powiększeniu d.ch. o administrację pomezańską urząd ten udotował i utworzył na stałe 1641 bp Działyński;

  kandydaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /6 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMCE

  Parafia w dekanacie piekoszowskim w diecezji kieleckiej. Kościół par. św. Marii Magdaleny i Mikołaja bpa, ciosowy, w kształcie krzyża, wzniesiono 1440;

  spalony 1620 i odbudowany z fundacji wojewody lubel. Jana Tarły w stylu wczesnobarokowym, ma bogatą dekorację stiukową; konsekrowany 1685, jednonawowy, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA KATOLICKA

  Powstała w poł. XIV w. w związku z organizacją Kościoła kat. na Rusi; istniała do 1807; jej kontynuacją jest diecezja -> lubelska.

  A. DZIEJE

  1. Początki — związane są z kośc. działalnością organizacyjną króla Kazimierza Wielkiego na Rusi Halickiej i ziemi chełmskiej, na którego wniosek pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /25 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

  1. Szkoły — Pierwszy przekaz z 1219 o istnieniu szkoły w d.ch. dotyczy szkoły mis. w Chełmnie; w XIV w. szkoły były w większych miastach diec. ; ok. poł. XV w. istniało 21 szkól par., a na przełomie XV i XVI w. — 52.

  W XVI w. wiele szkół przejęli protestanci, dlatego synod diec. z 1583 żądał od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /4 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMECKI, Chołmecki JAN ks.

  ur. 25 I 1816 w Żmiącej (k. Limanowej), zm. 17 XI 1887 w Krakowie, Działacz niepodległościowy, pedagog.

  Studia teol. odbył w seminarium duch. w Tarnowie i 1843 przyjął święcenia kapł.; od 1845 byl prefektem seminarium duch. w Tarnowie; oddziaływał na młodzież w duchu patriotycznym i prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Najwcześniej przyjęły się w diec. zakony żebrzące, które przyczyniły się do chrystianizacji ludności. Dominikanie założyli klasztory w Chełmnie (1233) i Toruniu (1263), franciszkanie konwentualni — w Toruniu (1239), Chełmnie (1258) i Chełmży (z końcem XIII w. i ponownie 1625), augustianie-eremici —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /4 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMICKI ZYGMUNT ks.

  ur. 10 V 1851 w Warszawie, zm. 3 VII 1922 tamże, Działacz społ.-polit. i kośc, redaktor i wydawca.

  Studiował w seminarium duch. w Płocku; 1873 przyjął święcenia kapł. i był wik. katedry płoc; po studiach w Münster 1875 przeniósł się do Warszawy, gdzie był od 1877 do śmierci rektorem kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - STATYSTYKA

  1. Diecezja — W 1772 liczyła: 2 oficja-laty, 2 archidiakonaty, 17 dekanatów, 125 par. i 61 filii, 43 kaplice pubi., 3 kolegia jez., 1 seminarium duch. (7 alumnów), 1 kolonię uniw., 15 klasztorów męskich (295 zak.), 4 klasztory żeńskie, 2 domy emerytów dla księży, 96 508 katolików, 40 473 protestantów, 6298...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /9 143

  praca w formacie txt

Do góry