Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHIOGGIA

  Bpstwo w pn.wsch. Włoszech (Laguna Wenecka), sufr. Wenecji (do 1451 sufr. Grado). Początki bpstwa nie są znane; istniało już prawdopodobnie w VII w.; do 1110 siedzibą było Malamocco.

  Do zabytków sztuki sakr. w Ch. należą: rom. katedra z XI w., przebudowana 1633-74 i w XVIII w.; kościół S. Domenico z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Do pocz. XIX w. rozwój misji chrzęść, utrudniały sprzeciwy państw kat. (Francja, Hiszpania, Portugalia) oraz niekorzystna sytuacja wewn. w Ch. Próby mis. podjęło London Missionary Society ( -» misyjne towarzystwa I), którego przedstawiciel Ch.R. Morrison, działający 1807-34, nie prowadził właściwej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /6 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIOS

  Metropolia prawosławna oraz bpstwo łacińskie, sufragania Naksos.

  Bpstwo na wyspie istniało już w V w. i było sufr. Rodos; od XI w. prawosławne; zapewne za cesarza bizant. Andro-nika III (1328-41) zostało autokefalią, a od 1342 występuje jako metropolia, która 1953 liczyła (razem z podlegającymi jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - MUZYKA SAKRALNA

  Rozwijała się w Ch. od zamierzchłych czasów w związku z rei. praktykami rytualnymi, a nast. w zależności od różnych doktryn filoz.-rel., stanowiąc jeden z zasadniczych elementów ukształtowanej przez nie obrzędowości.

  1. Chiński system dźwiękowy, oparty na pentatonice bezpół-tonowej (f-g-a-c-d)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /13 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIPATA

  Diecezja we wsch. Zambii eryg. 25 IV 1959 jako sufr. Lusaki; z części wikariatu apost. Niasa i misji Luangwa utworzono 1937 prefekturę apost. Fort Jameson, która 7 V 1953 została wikariatem apost.; 1968 przyjęła obecną nazwę;

  zajmuje 47 300 km2 i liczy 546 739 mieszk., w tym 106 224 katolików, 17 parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - SZTUKA SAKRALNA

  Rozwijała się ideowo i ikonograficznie w ramach 3 chiń. systemów filoz.-rel. -> taoizmu, konfucjanizmu i -> buddyzmu (IV); formalnie i stylistycznie podlegała przemianom zachodzącym w całokształcie chiń. kultury.

  Najstarsze zabytki sięgają III tysiąclecia prz.Chr.; wśród ceramicznych znalezisk w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /14 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - LITERATURA FILOZOFICZNO - RELIGIJNA

  Była w Ch. przede wszystkim literaturą filoz. ; funkcje rei. niektórych dzieł są wtórne, często o wiele późniejsze od powstania dzieła; na ewolucję rodzimej myśli filoz. w kierunku jakoby rei. wpłynął bowiem dopiero -» buddyzm (III).

  Klasyczny okres filozofii w Ch. przypada na VI-III w. prz.Chr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /9 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSCY MĘCZENNICY

  Katolicy zamęczeni podczas prześladowania rei. w Chinach 1747-1862 i w czasie powstania bokserów 1899-1901 (bokserów powstanie).

  Papież Leon XIII beatyfikował 1889 — 18 osób (w tym także Jana Gabriela Perboyre'a CM, zamęczonego 1840), 1893 — 5 dominikanów hiszp., zamęczonych 1847-48 (bpa Piotra Sanza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Misje w Ch. rozwijały się w 2 etapach; pierwszy, azjat., etap ekspansji chrześcijaństwa nastąpił z Persji na przełomie VII i VIII w., drugi etap, eur., zapoczątkowali w XIII w. franciszkanie, a kontynuowali w XVI w. jezuici.

  A. MISJE NESTORIAŃSKIE — Dzięki rozwojowi szlaków komunikacyjnych i handlu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /30 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKIE SIOSTRY, Instytut Panien Chińskich

  Wspólnota nauczycielek i katechetek zachowujących rady ewangeliczne, istniejąca w luźnych formach organizacyjnych w Chinach w XVII-XX w.

  Pierwszą wspólnotę zorganizował w wikariacie apost. Junna-nu i Syczuanu bp Joachin Enjobert Martillat (1706-75) w myśl ułożonego przez siebie statutu; reorganizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt

Do góry