Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHŁAMÓW

  Parafia w dekanacie turobińskim w diecezji lubelskiej.

  Parafię w Ch. erygowano przed 1419 przy kościele św. Filipa, Jakuba i Macieja; nowy wzniesiono ok. 1600; drewniany kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w stylu barokowym, o konstrukcji zrębowej, zbudowano 1746 z fundacji kanonika lwowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEWO

  Parafia w dekanacie ostrzeszowskim w archidiecezji poznańskiej (do 1925 we wrocławskiej).

  Kościół par. św. Marcina, zbudowany w XIV lub XV w., od czasów reformacji do 1633 był w rękach protestantów; księgi wizytacyjne z 1635 wymieniają go jako filię par. Bukownica;

  nowy, drewniany, wzniesiony 1651, o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLODULF Św.

  ur. ok. 600, zm. ok. 693, Syn św. Arnulfa, minister i doradca króla Dagoberta I.

  Wybrany został przez aklamację na bpa Metzu; odznaczał się świętością życia i działalnością charytatywną w diecezji; relikwie jego czczone w kościele św. Arnulfa w Metzu, od poł. X w. również w Lay-Saint-Christophe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEB PRZAŚNY

  (hebr. maccot, gr. azymoi), Nie kwaszony chleb używany w liturgii przez żydów, głównie w święta Przaśników ( -» Pascha), a przez chrześcijan jako materia przy sprawowaniu eucharystii.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — Ch.p. wypiekany był w czasie nieprzewidzianego braku chleba (Rdz 19,3; Wj 33-34) i w czasie żniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /6 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLODWIG, Klodwig, Clovis

  ur. ok. 466, zm. 511, Syn Chilperyka I z dynastii Merowingów, król Franków, twórca zjednoczonego państwa Franków.

  Od 481 był królem jednego z odłamów Franków Salickich, skupionego wokół Tournai; w ciągu swego panowania podporządkował sobie plemiona Franków Salickich i Rypuarskich oraz rozszerzył granice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBOWSKA ZOFIA JÓZEFA

  ur. 14 V1852 w Warszawie, zm. 27 I 1932 tamże, Działaczka społeczna.

  Po studiach na UW wspólnie z siostrą Anielą i bratem Bronisławem pracowała przy redagowaniu i wydawaniu Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (I-XV, Wwa 1880-1902); aresztowana za udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBOWSKI BRONISŁAW

  ur. 10 XI 1846 w Warszawie, zm. 28 III 1918 tamże, Historyk literatury, krytyk.

  Brał udział w powstaniu 1863; 1864-69 studiował na wydziale filoz.-hist, nast. uczy! w warsz. szkołach prywatnych. Współpracował z wydawnictwami Encyklopedii Wychowawczej, Biblioteki Dzieł Wyborowych i Encyklopedią Powszechną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBOWSKI PAWEŁ SchP

  Imię zak. Paweł od św. Jacka, ur. 28 JU 1740 na Białorusi, zm. 10 IX 1821 w Dąbrowicy (Wołyń), pedagog.

  Do zakonu wstąpił 1754 w Lubieszowie na Polesiu; przez wiele lat był nauczycielem języków obcych w Collegium Nobilium w Wilnie, nast. rektorem kolegium w Dąbrowicy; 1811-14 jako prowincjał litew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBY POKLADNĚ, chleb święty

  12 okrągłych chlebów, ułożonych po 6 w 2 warstwach na złotym stole w Namiocie Spotkania (Wj 25,23-30), a nast. w miejscu Świętym -» świątyni jerozolimskiej (Kpł 24,5-9), zmienianych w każdy szabat.

  Tradycja -> kapłańska zalicza ch.p. do „rzeczy najświętszych spośród ofiar spalanych dla Jahwe" (Kpł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEB

  Wypieczony z ciasta produkt, który od prehist. czasów stanowi jeden z podstawowych pokarmów człowieka.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — Izraelici byli przekonani, że Bóg jest dawcą ch. (Ps 104, 14); brak zaś ch. uważano za karę Bożą. Pieczenie ch. było w Palestynie codziennym zajęciem kobiet, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /8 996

  praca w formacie txt

Do góry