Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHORAŁ GREGORIAŃSKI - ŹRÓDŁA

  Źródłami ch.g. są księgi liturg. rękopiśmienne lub drukowane.Najstarsze teksty liturg. zawierają -» sakramentarze — leo-niański (V w»), gelazjański (VII-VIII w.) oraz gregoriański (VIII w.), uzupełniane z biegiem lat także tekstami śpiewanymi.

  Z nich powstały tzw. Libelli missae, a potem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOREPISKOP

  (gr. chora wieś, episkopos biskup), Biskup zarządzający wsiami lub podmiejskimi osiedlami (-> biskup IV A 2), zależny od miejskiego.

  Ch. byli rzeczywistymi bpami; wyświęcał ich i osadzał bp miasta. Instytucja ch., znana od 2. poł. II w. (Zoticus, ch. z Romany we Frygii), rozpowszechniła się we wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /3 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ GREGORIAŃSKI - NOTACJA

  Zespół znaków graficznych, za pomocą których zapisywano melodie ch.g., dzieli się na 3 grupy.

  1. Notacja cheironomiczną (gr. cheir ręka, nomos prawo) — której nazwa wywodzi się od sposobu uczenia śpiewu i dyrygowania zespołem (dyrygent ręką kreślił w powietrzu przebieg melodii, a śpiewacy naśladowali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /3 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ GREGORIAŃSKI - RYTM

  Jest w ch.g. jednym z trudniejszych i dotychczas w pełni nie zbadanym problemem z braku jednoznacznej interpretacji źródeł z zapisem cheironomicznym.

  Różne notacje ch.g., pochodzące z VIII-XII w., wykazują wyraźne zróżnicowanie krótszych i dłuższych wartości za pomocą albo formy graficznej samej nuty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /6 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ GREGORIAŃSKI - ESTETYKA

  Melodie ch.g. mają ścisły związek z tonicz-nym akcentem łac. (accentus = ad + cantus).

  W rozwoju akcentu łac. zgłoska akcentowana miała w okresie poklasycznym charakter wzlotu (arsis), była lekka, toniczna; natomiast zgłoska nie akcentowana, zwł. następująca po akcentowanej, miała charakter spoczynku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /3 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ PROTESTANCKI

  Pieśni kościelne Kościołów protest., zwł. Kościoła -> ewangelickoaugsburskiego, przeznaczone do wspólnego śpiewu całego zboru, które obok głoszenia ewangelii stały się jedną z istotnych części składowych nabożeństw ewang.; typowość ch.p. zawarta jest zarówno w kształcie poetyckim tekstu, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /5 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ GREGORIAŃSKI

  Śpiew monodyczny (jednogłosowy) do tekstu łac, diatoniczny, o rytmie swobodnym, opartym na jednostce niepodzielnego „czasu pierwszego", o melodyce wybitnie wokalnej (ambitus odpowiada skali przeciętnego głosu ludzkiego, przewaga ruchu łącznego), korzystający z materiału dźwiękowego tzw. skal kośc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOMA

  (prawdopodobnie Hôma w Turcji), Dawne bpstwo w metropolii Myra w rzym. prowincji Licja; istniało już w IV w. i upadło XIII-XIV w.; do znanych bpów Ch. należy Pioniusz (biorący udział 381 w Soborze Konstant. I), Eudoksjusz (uczestnik Soboru Efes. 431 i Chalced. 451) i Mikołaj (uczestnik zwołanego 879 przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOMĘTOWSKI, Chomentowski JAN SJ

  ur. 1595 w Małopolsce, zm. 18 I 1641 w Lublinie, Pisarz ascet., architekt.

  Po 3 latach studiów filoz. wstąpił 1617 do zakonu, gdzie studiował teologię i przyjął święcenia kapł., a nast. uczył w zak. kolegiach gramatyki, syntaksy, matematyki i języka hebr.; 1631--36 był rektorem kolegium w Lublinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOMIAKOW ALEKSIKJ STIEPANOWICZ

  ur. 13 V 1804 w Moskwie, zm. 5 X 1860 w Tiernowskoje (gubernia kazańska), Teolog prawosł., filozof, dramaturg, poeta i publicysta, ideolog -> słowianofilstwa.

  I. ŻYCIE I DZIEŁA — Studiował na uniw. w Moskwie (1822 licencjat z matematyki); 1823-25 był oficerem kawalerii; do 1827 przebywał za granicą, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /16 126

  praca w formacie txt

Do góry