Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gęstość optyczna tonu pełnego

  Wartości pomiarów pełnej płaszczyzny (apli) nazywa się gęstościami optycznymi tonu pełnego (DV). Pomiary wykonywane są na pasemku kontrolnym druku usytuowanym na arkuszach prostopadle do kierunku drukowania. Pasemko kontrolne oprócz innych pól pomiarowych posiada pola apli dla wszystkich farb triadowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa charakterystyczna drukowania

  Różnice między rastrowymi wartościami tonalnymi na drukach Fd i wartościami na formie kopiowej Ff są przedstawione za pomocą krzywej charakterystycznej drukowania.

  W celu ustalenia tej krzywej należy wydrukować rastrowaną stopniowaną skalę (szarości) z minimum trzema polami rastrowanymi o różnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna kontrastowość drukowania

  Ustalanie względnej kontrastowości drukowania Krel (%) jest w pewnym sensie alternatywą wobec pomiaru przyrostu wartości tonalnych, szczególnie w zakresie 3/4 tonu.

  Druk powinien mieć możliwie dużą kontrastowość, a zatem dużą gęstość optyczną w tonie pełnym przy otwartych polach rastrowanych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrost rastrowej wartości tonalnej

  Przyrost rastrowej wartości tonalnej jest różnicą tych wielkości między formą kopiową a drukiem. Różnica ta powstaje w wyniku geometrycznych zmian wielkości punktów rastrowych oraz wskutek efektu pełzania światła (patrz rozdz. 3.4.4).

  Dokładnie tak samo, jak rastrowa wartość tonalna (F), przyrost...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grubość warstwy farby

  W drukowaniu offsetowym, ze względu na metodę drukowania, maksymalna możliwa do przeniesienia grubość warstwy farby wynosi ok. 3,5 pm.

  Podczas drukowania na papierach powlekanych farbami wg DIN 16 539, właściwe barwy powinny zostać osiągnięte przy grubościach warstw farb od 0,7 do 1,1 pm.

  Niewłaściwe...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło jest barwą

  Żyjemy w świecie pełnym barw. Barwami wzbogacamy nasze otoczenie tak, by czuć się w nim dobrze.

  Przestrzeń ukształtowana barwą ma bezpośredni wpływ na nasze wrażenia i samopoczucie. Harmonia osiągnięta trafnie dobranymi barwami wprowadza nas w dobry nastrój.

  Także przemysł poligraficzny stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rastrowa wartość tonalna druków

  Rastrowa wartość tonalna druków jest obok farby drukarskiej najważniejszym parametrem wpływającym na wizualną ocenę barw. Rastrowa wartość tonalna druków określa stopień pokrycia powierzchni podłoża drukowego farbą. Im jaśniejszy jest reprodukowany ton, tym mniejsza część powierzchni pokryta jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doliny

  Fale można opisać albo przez ich długość, albo przez ilość ich drgań na sekundę. Długości fal podawane są w takich jednostkach, jak: kilometr (km), metr (m), centymetr (cm), milimetr (mm), nanometr (nm) i pikometr (pm). Ilość drgań na sekundę - częstotliwość - podawana jest w hercach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany wartości tonu rastrowanego

  Podczas przenoszenia punktów rastrowych z filmu przez formę drukową i obciąg offsetowy na zadrukowywane podłoże, wskutek różnych oddziaływań ulegają zmianie geometrycznie mierzone wielkości powierzchni punktów rastrowych, a więc i rastrowa wartość tonalna.

  Powyższe zmiany rastrowych wartości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie barw

  Barwy stają się „widoczne” dopiero w wyniku działania światła. Dlaczego ?

  Barwa nie jest właściwością przedmiotu, tak jak jego kształt. Obiekty fizyczne mają właściwości pochłaniania (absorbowania) albo odbijania (refleksji) światła o określonych długościach fal.

  Widzimy tylko te barwy, które...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 192

  praca w formacie txt

Do góry