Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTOFANIA

  (gr. Christos Chrystus, mesjasz, fainomai pokazywać się, objawiać się), Zjawianie się Jezusa Chrystusa po jego zmartwychwstaniu (-> zmartwychwstanie Chrystusa).

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — Najstarsza, oparta na jeszcze wcześniejszych przekazach, relacja o ch. znajduje się w 1 Kor 15, 3-8; wg niej Chrystus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRUŚLIN

  Parafia w dekanacie łowickim w archidiecezji warszawskiej.

  W XIV w. istniał w Ch. kościół św. Michała Archanioła, przy którym przed 1366 erygowano par.; nowy, gotycko-renesanso-wy, kościół wzniesiony ok. poł. XVI w. jest budowlą jednona-wową, z węższym prezbiterium zakończonym półkolistą apsydą;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROŚCIŃSKI, Chruściński WOJCIECH STANISŁAW

  ur. ok. 1665 w Warszawie, zm. po 1722, Poeta, tłumacz.

  Przebywał na dworze podskarbiego A. Modrzewskiego, nast. bpa warm. M. Radziejowskiego; uczestniczył 1683 w wyprawie wiedeńskiej, po której ogłosił panegiryk na cześć króla Jana III Sobieskiego Trąby wiekopomnej sławy i pamięci (Wwa 1684) i Tuba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSOPOLIS in ARABIA

  (niezident. miejscowość w Syrii lub Jordanii), Bpstwo starożytne w rzym. prowincji Arabia, sufr. Bostry; przestało istnieć w 1. poł. VII w. prawdopodobnie na skutek najazdu Arabów; obecnie bpstwo tytuł.; bpem tytularnym Ch. był m.in. 1828-39 sufr. wileński Andrzej Benedykt Kłągiewicz.

   

  J. Kurczewski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONICON PASCHALE, Chronicon alexandrinum, Chronicon constantinopolitanum, Chronicon Fasti Siculi

  Kronika bizant., zawierająca opis wydarzeń w porządku chronol. od Adama do 629, powstała w środowisku konstant, za patriarchy Sergiusza I (610-638).

  Na ustalenie nazwy dla kroniki wpłynęła w XVII w. próba określenia przez autora (bądź autorów) cyklu paschalnego; poza opisem dziejów ostatnich 30 lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONOGRAF z ROKU 354

  Ilustrowany kalendarz anonimowy, sporządzony jako dar noworoczny dla wysokiego urzędnika rzym., chrześcijanina imieniem Walenty.

  Napisy na stronie tytułowej są dziełem Furiusza Dionizego Filokala. Ch. nie jest rpsem oryginalnym ; zachowały się bowiem jedynie 3 jego kopie z XVI i XVII w.; kopie te oparte...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTUS HUMANI GENERIS MISERTUS

  Hymn w oficjum czytań na dzień MB Pośredniczki Łask; głosi, że dary odkupienia wypływające z siedmiorakiego zdroju miłosierdzia Chrystusowego zostały powierzone Maryi (arbitrae) i udzielane są przez Syna na jej prośbę; tekst w OfPrPol 1965, I 61.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONOLOGIA

  (chronos czas, logos słowo), Nauka o mierzeniu i rachubie czasu (ch. astronomiczna) oraz o oznaczaniu wydarzeń wg przyjętego podziału czasu lub kolejności ich następowania po sobie (ch. historyczna).

  I. CHRONOLOGIA ASTRONOMICZNA - opiera rachubę czasu na cyklicznie powtarzających się zjawiskach — obrót...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /19 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROBERZ

  Parafia w dekanacie pińczowskim w diecezji kieleckiej. Kościół wzniesiono prawdopodobnie z fundacji Bolesława Chrobrego (pierwsza wzmianka z 1326) ;

  nowy, późnogot., Wniebowzięcia NMP i św. Jana Kantego, ufundowany ok. 1550 przez Stanisława Tarnowskiego, konsekrowano 1570, a rozbudowano w XVII w.; jest to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONOLOGIA BIBLIJNA

  Daty wydarzeń biblijnych, oparte na ówczesnych systemach datacji oraz na orientalnej chronologii (II D), archeologii, astronomii, numizmatyce i pokrewnych im dziedzinach.

  I. STARY TESTAMENT — Sposoby oznaczania dat w Izraelu zmieniały się stosownie do aktualnie obowiązującego kalendarza izraelskiego. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /16 388

  praca w formacie txt

Do góry