Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTUSOWCY, Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców Polskich, Societas Christi pro Emigrantibus Poloniš (SChr)

  Zgromadzenie zak. złożone z księży i braci na prawie pap. o ślubach prostych, mające za cel apostolat i duszpasterstwo wśród emigrantów (-> emigracyjne duszpasterstwo) oraz szerzenie znajomości liturgii mszalnej.

  Zgromadzenie założył 8 IX 1932 kard. A. Hlond przy współudziale ks. Ignacego Posadzego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /4 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYZANT NOTARAS

  ur. w 2. poł. XVTÍ w. na Peloponezie, zm. 7 II 1731 w Stambule, Prawosł. patriarcha jeroz., gr. teolog i pisarz.

  Studiował w Stambule, Padwie i Paryżu; 1702 został metropolitą Cezarei Palest., a po śmierci wuja patriarchy Dozyteusza objął 1707 stolicę w Jerozolimie; w trosce o czystość wiary swego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOLOGIA

  (gr. Christos Chrystus, logos słowo), Doktryna objawiona o bosko-ludzkiej rzeczywistości i zbawczej działalności Jezusa Chrystusa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Ch. jest częścią teologii systematycznej (dogmatyka), która z biegiem czasu wyodrębniła się w autonomiczny dział, obejmujący zagadnienia związane z -> hipostatyczną unią; wielu współcz. teologów włącza do ch. również doktrynę o zbawieniu dokonanym przez Chrystusa (-> soteriologia); w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /56 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Ch. nie jest w zasadzie traktatem teol., lecz całościowym ujęciem nauki o -> Jezusie Chrystusie, jego zbawczym dziele (soteriologia II) oraz o Matce Bożej (-» mariologia II); ma z istoty swej charakter soteriologiczny, podkreśla kosmiczny wymiar tajemnicy Chrystusa, wiąże się organicznie z pneumatologią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /15 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Teologowie reformacji nawiązywali w ch. do wczesnochrześc. tradycji, przyjmując zasadniczo naukę soborów chrystologicznych ( -» Nicejski Sobór I, -> Konstantynopolski Sobór I i II, Efeski Sobór, -> Chalcedoński Sobór) ; ich teologia tajemnicy Chrystusa miała jednak cechy oryginalne.

  A. GENEZA — M. Luter...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /21 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUS KRÓL

  Tytuł -» Jezusa Chrystusa, wyrażający jego ludzką zwierzchność nad całym światem w odróżnieniu od zwierzchności boskiej, która wypływa z udziału Syna Bożego (na równi z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym) w akcie stwórczym (-» Pantokrator).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUS KRÓL - KULT

  Teologiczną podstawą kultu Ch.K. jest czyn zbawczy Chrystusa, który jako człowiek dzięki hipostatycznej unii z Trójcą Świętą osiągnął w zmartwychwstaniu (zmartwychwstanie Chrystusa) przez uwielbienie pełnię eschatyczną swego człowieczeństwa i przez to stał się „pierworodnym wobec każdego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /11 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOGENEZA

  (gr. Christos Chrystus, genesis pochodzenie, rodzenie się), Termin wprowadzony 1938 przez P. -> Teilharda de Chardin na określenie jego poglądu mist., ukazującego związek Boga ze światem ewoluującym poprzez Chrystusa; pogląd ten zbliżony jest do wczesnochrześc. koncepcji -> historii zbawienia.

  Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIAN SOCist bp.

  ur. przed 1180 na Pomorzu Zach., zm. 4 XII 1244, Organizator życia kośc. na pol. ziemiach północnych.

  Istnieją rozbieżne opinie na temat jego pochodzenia, miejsca profesji zak. i początków działalności; wywodził się z rycerstwa ziemi pyrzyckiej i nie wykluczone, że przybył do Oliwy z zach. pom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /3 308

  praca w formacie txt

Do góry