Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHRZĄSTOWSKI ANDRZEJ

  ur. ok. 1555, zm. 1618, Teolog kalwiński, polemista.

  Studiował od 1571 w Akademii Krak.; jako katolik był jednym z inicjatorów zburzenia 1574 zboru kalwińskiego w Krakowie; 1577 uzyskał bakalaureat nauk wyzwolonych i przeszedł na kalwinizm; przeniósłszy się na Litwę, przebywał początkowo przy zborze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYZYP z SOLOJ

  ur. między 281 a 278 prz.Chr. w Soloj (lub w Tarsie) w Cylicji, zm. między 208 a 205 w Atenach, Filozof stoicki.

  Był trzecim po Zenonie z Kition i Kleantesie z Assos kierownikiem (scholarcha) Stoi (-> stoicy).

  Pozostawił 705 pism (311 z logiki, inne — z etyki i filozofii przyrody); niekompletny ich wykaz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /4 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZĄSTOWSKI PIOTR bp.

  zm. 19 I 1452 w Brzozowie.

  W 1402 należał do grona studentów Akademii Krak.; 1430 był kanonikiem krak. i proboszczem par. św. Floriana w Krakowie; wbrew woli kapituły (która obrała bpem Franciszka Orzeckiego), a dzięki poparciu bpa Z. Oleśnickiego 1435 został 4 bpem przem. ;

  pracował nad dalszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZANOWSKA HANNA

  ur. 17 X 1902 w Warszawie, zm. 29 IV 1973 w Krakowie, Córka Ignacego, działaczka charytatywna.

  Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie rozpoczęła studia filoz. na UW, przenosząc się po 2 latach do szkoły pielęgniarskiej, którą ukończyła 1924; była instruktorką pielęgniarstwa w Warszawie (1924-25) i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYZOGON Św.

  Bp Akwilei (?) we Włoszech w pocz. IV w.; inne okoliczności życia i śmierci Ch. nie są znane; opis jego męczeństwa (Passio S. Anastasiae, BHL I 1795 i ASanct Apr I 247-248) nie jest wiarygodny.Przypuszczalnie w V w. wprowadzono imię Ch. do modlitwy liturg. Communicantes w mszalnym -» kanonie rzymskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZĄSZCZ JAN ks.

  ur. 27 IV 1857 w Mionowie (k. Prudnika), zm. 26 II 1928 w Pyskowicach (k. Gliwic), Historyk Śląska, działacz społeczny.

  Studia teol. odbył we Wrocławiu i w Pradze, gdzie 1881 przyjął święcenia kapł.; 1890 został prob, w Pyskowicach, gdzie założył Kat. Związek Mężów i Robotników, Konferencję św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZANOWSKI FRANCISZEK IDZI ks.

  ur. 1 LX 1738 w Marszałkach (k. Ostrzeszowa), zm. 11 V 1807 w Ostrowie Wlkp., Kaznodzieja i poeta.

  W 1756 wstąpił do jezuitów w Krakowie; 1759-62 w ich seminarium w Poznaniu odbył studia filoz.; 1762-65 uczył w kolegium w Łęczycy, 1765-68 studiował teologię w Krakowie, po ukończeniu której przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYZOLICI, chrystolici

  Sekta rei. istniejąca w Azji Mniejszej w VII-VIII w., głosząca, że Chrystus po swym zmartwychwstaniu pozostał w otchłani z duszą i ciałem, do nieba zaś wstąpił tylko w swoim bóstwie; wspomina o niej Jan z Damaszku (Peri aireseon, 93 ; PG 94, 757).

   

  G. Bareille, DThC II 2417-2418.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZANOWSKI IGNACY

  ur. 5 II 1866 w Stoku Lackim (k. Siedlec), zm. 19 I 1940 w Sachsenhausen-Oranienburgu, Historyk literatury polskiej.

  Studiował do 1889 filologię klasyczną na UW, 1891-92 filologię słow. u W. Nehringa oraz estetykę i psychologię u T. Lip-psa we Wrocławiu, 1892-94 filologię słow. u A. Brucknera oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /5 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYZOLORAS DEMETRIOS

  ur. w 2. poł. XIV w. w Salonikach, zm. w 1. poł. XV w., Teolog bizantyjski.

  Był jednym z najbliższych przyjaciół i doradców ces. Emanuela II Paleoioga (1391-1425), do którego napisał ok. 100 listów; towarzyszył ces. Janowi VIII Paleologowi (1425-48) na Sobór Flor. ; brał udział w gr.-łac. sporach teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 780

  praca w formacie txt

Do góry