Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

  Dzięki misjom, prowadzonym od czasów apost. (-» chrześcijaństwo I B) dokonywała się stopniowo chrystianizacja świata i formowała duchowość chrześcijańska.

  A. STAROŻYTNOŚĆ — Rozszerzaniu się ch. sprzyjała przede wszystkim jedność terytorialna, językowa i kulturalna cesarstwa rzym., utrudniała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /38 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO - DOKTRYNA

  Źródłem doktryny chrzęść, jest ->- objawienie dokonane przez -»• Jezusa Chrystusa, -*• Boga-Czło-wieka i uformowane przez -> Dwunastu w -* Tradycji apostolskiej Kościoła pierwotnego (-> chrześcijaństwo I B); podstawowa treść tej doktryny funkcjonowała początkowo w postaci formuł wiary i ->• homologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /16 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO - WKŁAD w KULTURĘ

  Ch., będąc z istoty oraz fundamentalnych założeń opartych na Bożym -> objawieniu także siłą kulturotwórczą, przekazało czasom współcz. nie tylko kulturę antyczną, ale przede wszystkim wytworzyło własną kulturę umysłową, mor., społ. i estetyczną; z inspiracji ch. czerpie poezja, malarstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /17 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE (ChSS)

  Stowarzyszenie zrzeszające chrześcijan wszystkich wyznań, zał. 17 X 1957 (z siedzibą w Warszawie) dla aktywizacji chrześcijan w życiu polit, i społ. w ramach ustroju socjalistycznego. Założycielami są: Jan Frankowski, Kazimierz Dziembowski, Zygmunt Filipowicz, Jan Meysztowicz i Seweryn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO

  Religia monoteistyczna (monoteizm), zawdzięczająca swe powstanie eklezjotwórczej działalności Jezusa Chrystusa.

  Uznaje istnienie Boga (III, V-VI) w Trójcy Świętej jedynego, który w osobie -> Syna Bożego dokonawszy wcielenia w naturę ludzką indywidualną (-> Jezus Chrystus) oraz społeczną (Mistyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA (ChAT)

  Wyższa szkoła teol., utworzona 1954 jako kontynuacja Wydziału Teologii Ewangelickiej UW, kształcąca duchownych i pracowników nauk. dla mniejszościowych Kościołów chrzęść, w Polsce.

  1. Geneza i dzieje — Kościoły protest, w Polsce nie zdołały w okresie reformacji zorganizować wyższej uczelni teol.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO - GENEZA

  Powstanie ch. ściśle związane z osobą i działalnością Jezusa Chrystusa, o czym informują kan. Ewangelie, -> apostolskie listy oraz Dzieje apostolskie, ma charakter hist, i nie rozwiązuje całkowicie problemu genezy ch.; należy ona bowiem także do dziedziny historiozofii, od której nieraz uzależnia się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /22 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, Chadecja

  Ruch społeczno-polityczny, kierujący się zasadami -» społecznej doktryny chrześcijańskiej w celu rozwiązywania problemów społeczeństwa kapitalistycznego wg wskazań Kościoła kat., przy zachowaniu własnej autonomii działania wobec hierarchii; złożony głównie z katolików, rozwija się w Europie Zach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /27 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA

  Typ filozofii ukształtowanej w kręgu doktrynalnego oddziaływania chrześcijaństwa lub uwzględniający w jakiś sposób chrzęść, objawienie. Pojęcie f.ch. jest przedmiotem kontrowersji z uwagi na to, że filozofia jako wiedza czysto racjonalna jest niezależna od rei. objawienia, chociaż niektórych jej form...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /21 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA KONFERENCJA POKOJOWA, Christian Peace Conference (CPC)

  Organizacja międzynar. zrzeszająca Kościoły i wspólnoty chrzęść (z 70 krajów) w celu propagowania -» pokoju, braterstwa oraz szeroko pojętego -> ekumenizmu; powstała 1958 w Pradze (obecna jej siedziba).

  Przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrzęść w obliczu wojennego zagrożenia ludzkości utworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /2 854

  praca w formacie txt

Do góry