Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHWALIBÓG JÓZEF

  ur. 18 III 1808 w Żukowie k. Złoczowa (Podole), zm. 14 VII 1841 w Olszanicy k. Złoczowa, Filozof, poeta, tłumacz.

  Studia filoz. i prawnicze ukończył 1829 na uniw. we Lwowie; 1830-35 pracował w sądownictwie; po śmierci synów i żony (1838-40) odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W dziele Zarys myślenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCHILL - BABE d'HUDSON

  (do 29 I 1968 Churchill), Diecezja w Kanadzie (prow. Manitoba), sufr. Keewatin-Le Pas, utworzona 13 XII 1967 z istniejącego od 21 XII 1931 wikariatu apost. Baie d'Hudson (od 15 VII 1925 prefektury apost.);

  została powierzona oblatom, którzy od 1843 prowadzili tu działalność mis. wśród Indian i Eskimosów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCH of CHRIST

  Wspólnota rel., która 1906 wyodrębniła się z -» Disciples of Christ w celu prowadzenia życia wg zasad pierwotnej gminy chrześcijańskiej.Nawiązując do zasad życia rei. głoszonych przez A. -» Camp-bella, niektórzy członkowie Disciples of Christ przeciwstawiali się wszelkim reformom wprowadzanym w gminach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCH of GOD

  Nazwa wielu rel. wspólnot i denominacji protest., powstałych w XIX i XX w. z tzw. grup uświęcenia i ruchu -» zielonoświątkowców w Stanach Zjedn., dążących do przywrócenia form życia pierwszej gminy chrzęść; uznają elementy doktryny Kościoła metodystów i -» episkopalnego oraz mennonitów, ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /4 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCH MISSIONARY SOCIETY (CMS)

  Anglik, towarzystwo mis. założone 1799 w Anglii jako Society for Mission in Africa and the East.

  Początkowo nie zyskało uznania i przechodziło poważny kryzys; wspierane do 1835 przez niem. towarzystwa luterańskie (-» Bazylejskie Towarzystwo Misyjne i Berliner Missionsgesellschaft), przeszło 1840 pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCH of the NAZARENE

  Rel. wspólnota powstała 1895 w Stanach Zjedn. w obrębie Kościoła metodystycznego (metodyści), głosząca konieczność wewn. uświęcenia (-> Holiness Church lub ruch uświęcenie).

  Wspólnota nawiązuje do doktryny J. Wesleya i działalności pastora metodystów Phineasa Bresee, który w Los Angeles utworzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHUR

  Frane Coire, hist. Curia, bpstwo w Szwajcarii, do 843 sufr. Mediolanu, nast. Moguncji, od 1803 bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej.

  Wg tradycji bpstwo założył w I w. bp Lucjan (główny patron diec); pierwszy wymieniony w źródłach bp Asimo uczestniczy! 451 w synodzie mediolańskim; granice diecezji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCH PEACE MISSION

  Związek -> wolnych Kościołów i organizacji kośc., powstały 1950 w Detroit, głoszący poglądy radykalnie pacyfistyczne.

  Powstał dla szerzenia poglądów skrajnie pacyfistycznych, odrzuconych przez Tymczasową Radę Ekum. na Oksfordzkiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa (1937) oraz przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCH ARMY

  Organizacja duszpastersko-charytatyw-na świeckich, zał. 1882 przez prob, katedry św. Pawła w Londynie Wilsona Carlile (1847-1942), działająca w ramach Kościoła anglikańskiego.

  Motywem założenia Ch.A. była chęć zapobieżenia dechrystia-nizacji najbiedniejszych środowisk; centrala organizacji znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCH of the BRETHREN, Brethren German Baptist

  Wspólnota baptystów, zał. 1708 przez Alexandra Macka w Schwarzenau k. Kassel, wywodząca się z niem. pietyzmu.

  Wskutek prześladowań zwolennicy wspólnoty osiedlili się 1719 w Pensylwanii, głównie w Filadelfii, skąd rozszerzyli się na całe Stany Zjedn. i Kanadę, zwł. wśród miejskiej ludności pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt

Do góry