Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CIEMNA JUTRZNIA, matutinum tenebrarum

  Główna część oficjum godzin kan. (-> jutrznia, do której później dołączano -> laudes) Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty (-> paschalne triduum), odprawiana w chórze (-> konwentualna celebra) początkowo przed świtem, a potem w przeddzień wieczorem, przy słabym świetle, w miarę odprawiania stopniowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /4 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEKLIŃSKI DOBIESŁAW

  zm. 1653, Działacz polit., pisarz; pochodził ze szlachty kalwińskiej, a podczas studiów w Akademii Krak. przeszedł na katolicyzm.

  W 1632 był sekretarzem król. i w roku nast. wziął udział w poselstwie J. Ossolińskiego do papieża; 1648 został kasztelanem czchowskim; brał udział w wyprawie pilawieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEKSYN

  Parafia w dekanacie nasielskim w diecezji płockiej. Kościół św. Doroty wzniesiono 1147, przy którym ok. 1162 erygowano parafię ; obecny, w stylu gotycko-renesansowym, z kwadratową wieżą i sklepieniem kolebkowym, zbudowano w poł. XVI w.;

  w kościele znajdują się got. i późnogot. rzeźby z grupą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIELEC ZŁOTY

  (hebr. 'egei massekah), Posąg młodego byka, mający symbolizować obecność -> Jahwe, sporządzony na żądanie Izraelitów przez -> Aarona (Wj 32,1-6; Ps 106,19-21).

  1. W Piśmie św. — Gdy po zawarciu przymierza na Synaju Mojżesz opóźniał powrót z góry, Izraelici zapragnęli mieć widzialny symbol Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /4 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECIERSKI FAUSTYN OP

  ur. 1760 na Warmii, zm. 1832 w Poporciach (k. Wilna), Pedagog i działacz patriotyczny.

  Do zakonu wstąpił 1777; uzyskał doktorat z filozofii i teologii w Szkole Głównej w Wilnie; wykładał w szkołach domin, w Wierzbołowie, Zabiałach, Różanymstoku; 1790-97 był prokuratorem zak. prowincji litew.;

  1794...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICZOU, Kichow, Kichun

  Diecezja w środk. Chinach (prow. Hupej), sufr. Hankou, eryg. 18 VII 1929 jako misja pod nazwą Huangczou, 1 VII 1932 została apost. prefekturą C, 27 I 1936 — wikariatem, 11 IV 1946 — diecezją; zajmuje 28 000 km2 i 1950 liczyła 3,7 min mieszk., w tym 15 946 katolików.

   

  AAS 22(1930) 125-126, 24(1932) 368...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECIERSKI FELIKS OP

  ur. 1774 na Warmii, zm. 2 XI 1826 w Wilnie, Pedagog.

  Do zakonu wstąpił 1792; studiował matematykę i fizykę w Szkole Głównej Wil.; nast. na Uniw. Wileńskim uzyskał doktorat z filozofii i teologii; uczył w domin, szkołach w Grodnie, Nowogródku i Zabiałach ; 1812 z ramienia Tymczasowego Rządu Litew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECHANOWICE

  Parafia w dekanacie kamiennogórskim w archidiec. wrocławskiej, eryg. 1976 (prawa miejskie 1757-1809).

  Kościół św. Augustyna w stylu got. zbudowano ok. 1305; nowy, murowany, wzniesiono 1577 w stylu renesansowym, o jednej nawie, pokrytej drewnianym stropem z kasetonami i kwadratowym prezbiterium ze sklepieniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECISZOWSKI, Cieciszewski KASPER abp.

  ur. 1745 w Ozorowie, zm. 28 IV 1831 w Łucku, Działacz polityczno-społeczny.

  Studiował 1760-64 w seminarium Kongr. Rozkrzewiania Wiary w Rzymie; po święceniach kapł. 1764 kontynuował studia; po powrocie 1768 do kraju został kanonikiem katedry warsz., 1770 prob, w Zbuczynie (k. Siedlec), 1775 koadiutorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECHANOWIEC

  Parafia i dekanat należący do apost. administratora diecezji w -> Drohiczynie.

  Pierwsza wzmianka o C. pochodzi z poł. XIII w.; prawa miejskie otrzymał 1429; w XVI w. podzielono C. na 2 miasta (lewobrzeżne Stare Miasto i prawobrzeżne Nowe Miasto), które ponownie połączono po 1914.

  Parafię erygowano przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt

Do góry