Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CIESIELSKI AUGUSTYN SOCist

  Imię chrzestne Jan, ur. 24 X 1909 w Pleszowie k. Krakowa, zm. 12 X 1968 w Krakowie, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1926; studia filoz.-teol. ukończył na uniw. w Lublanie, gdzie 1933 przyjął święcenia kapłańskie.

  Po powrocie do Polski pełnił obowiązki mistrza nowicjatu w klasztorze w Mogile; 1951...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIESIELSKI MICHAŁ ks.

  ur. 29 IX 1870 w Koziej Górze Starej (k. Kutna), zm. 16 VII 1934 w Krakowie, Nauczyciel młodzieży, działacz patriotyczny.

  Po studiach filoz. i teol. w seminarium duch. we Włocławku (1888-91) i Akademii Duchownej w Petersburgu (1891-93) przyjął 1893 święcenia kapł.; mianowany 189S wicekustoszem kolegiaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERPIENIE - W BIBLII

  Autorzy bibl. za źródło wszelkiego c. uważali grzech (Prz 13,6; Iz 3,11; Syr 7,1), co zasadniczo nie odbiegało od upowszechnionych poglądów na ten temat w religiach ościennych; w c jednak widzieli nie tylko wartość oczyszczającą, ale także jednoczącą z Bogiem (aspekt soteriologiczny).

  1. Stary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /7 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERPIENIE - ASPEKT AKSJOLOGICZNY

  C. jest jedną z granicznych sytuacji człowieka, relatywizujących jego wartość egzystencjalną; wobec c. przyjmuje człowiek postawę obrony, buntu, tolerancji lub akceptacji; określona postawa uzależniona jest od rozumienia sensu i celu c.

  1. Postawy — Obrona przed c. wyraża się w usilnym poszukiwaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /6 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CBEN - LUNG

  Właśc. Kao-cung, ur. 25IV 1711, zm. 7II1799, cesarz z dynastii mandżurskiej, mecenas sztuki i literatury, malarz, poeta.

  Na tron wstąpił 1736 jako 4 cesarz z dynastii Cing; dzięki zwycięskim wojnom poszerzył terytorium Chin o tereny Dżun-garii, Kaszgarii i Turkiestanu, zmusił Wietnam, Birmę i Nepal do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERNIOWA KORONA

  Wieniec (lub czapka) z rózg kolczastego krzewu, wtłoczony Chrystusowi na głowę podczas cierniem -> koronowania; fragmenty k.c, przechowywane do dziś, czczone są jako relikwie -* narzędzi męki Pańskiej.

  I. GENEZA i DZIEJE — K.c. upletli żołnierze rzym. dla wyszydzenia godności król. Jezusa skazanego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /9 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIENOU, Kienow

  Prefektura apost. we wsch. Chinach (prow. Fucien), eryg. 8 I 1938 z misji Cienning (Kienning), utworzonej 6 X 1931 przez wydzielenie z wikariatu apost. Fuczou (obecnie diec.);

  zajmuje 17 101 km2 i 1950 liczyła 701 676 mieszk., w tym 1450 katolików, 6 parafii, 2 księży diec. i 13 zak., 9 sióstr.

   

  AAS 24(1932)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERPIENIE

  Stan psychiczny człowieka wywołany bólem fiz. albo psych., spowodowany np. niedomaganiem organizmu (-> choroba), niemożnością zrealizowania wytkniętego sobie -» celu lub przeżyciem doznanej przykrości; jest stałym komponentem ludzkiego życia, związanym z ograniczonością struktury bytowej człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEPLAK JAN abp.

  ur. 17 VIII 1857 w Dąbrowie Górniczej, zm. 17 II 1926 w Passaic (Stany Zjedn.), Teolog, organizator życia kościelnego.

  Studiował 1873-78 w seminarium duch. w Kielcach, specjalizował się w Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie 1882 rozpoczął wykłady z archeologii bibl., liturgiki, teologii mor., śpiewu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERPIENIE - STRUKTURA PSYCHICZNA

  C. jest aktem złożonym; stanowi mieszaninę przeżyć nazywanych smutkiem, zmartwieniem, przykrością, bólem psych., żalem itp. ; właściwe jest jednostkom mającym świadomość, wynikającą z osobowości.

  Od strony sytuacyjnej c. jest uwarunkowane działaniem podniet nie sprzyjających rozwojowi jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt

Do góry