Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Historia ortopedii i rehabilitacji

  W roku 1741 Nicholas Andry {Nicolas Andre), profesor medycyny na Uniwersytecie w Paryżu, uważany powszechnie za „ojca ortopedii” wydał swój podręcznik pt. „Ortopedia, czyli sztuka zapobiegania i poprawiania zniekształceń ciała u dzieci”. Użyte tam po raz pierwszy przez autora słowo „rorthopedie” wywodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /13 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolorymetryczna korekcja obrazu

  CPC 24 analizuje spektrofotometrycznie cały zadrukowany arkusz, dzieląc go na punkty pomiarowe o wielkości 2,0 mm x 2,4 mm. Arkusz o wymiarach 1020 x 720 mm ma 160.000 punktów pomiarowych. Kolorymetryczna korekcja obrazu stosowana jest na podstawie wzorca lub zatwierdzonej do druku odbitki. Dla farb specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasemka kontrolne drukowania

  Pasemka kontrolne drukowania do pomiaru spektralnego zostały również opracowane przez firmę Heidelberg i zawierają one (oprócz pola lokalizującego) takie same, jak poprzednie pola pomiarowe. Dodatkowo mają one pola kontrolne dla oceny naświetlenia formy drukowej.

  Heidelberg oferuje trzy różne pasemka...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolorymetryczne regulowanie za pomocą pola szarości

  Jak wspomniano w rozdz. 2.4, równowaga barw jest decydująca przy ocenie wizualnej odbitki. Zakłócenia równowagi barw występują szczególnie wyraźnie w polu szarości. Toteż łatwo można zrozumieć, że pole szarości jest stosowane zarówno do kontrolowania jak i regulowania procesu drukowania nakładu.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolorymetryczne regulowanie za pomocą pola tonu pełnego

  Kolorymetryczne regulowanie tonu pełnego jest szczególnie przydatne do określania czerni oraz przy drukowaniu farbami o barwach specjalnych. Czerń wpływa przede wszystkim na jasność odbitki. Ponieważ odchylenia w jasności są przez człowieka bardziej tolerowane niż odchylenia nasycenie barwy, czerń może...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasemka kontrolne odbitek próbnych

  Coraz częściej zamiast druków próbnych wykonanych na maszynie drukarskiej stosuje się odbitki próbne otrzymywane poza maszyną drukarską. Powodem jest niższa cena i szybkość wykonywanych odbitek. Istnieje wiele różnych metod wykonywania odbitek próbek bez stosowania offsetowej farby drukowej. Jednak...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optycznie czynne pokrycie powierzchni

  Przy pomiarze densytometrycznym nie jest mierzone geometrycznie pokrycie powierzchni (stosunek sumy powierzchni punktów rastrowych do powierzchni mierzonego pola), lecz „optycznie czynne pokrycie powierzchni”.

  Różnica między mierzonym geometrycznie a optycznie czynnym pokryciem powierzchni spowodowana jest tym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja procesów drukowania

  W technice drukowania offsetowego od oryginału aż do finalnego produktu występuje szereg procesów technologicznych, m.in.: proces reprodukcji (wyciągi barw), odbitki próbne, naświetlanie płyt drukowych i drukowanie nakładu. W każdym z tych etapów zmieniają się rozmiary elementów drukowanego rysunku:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia densytometrii

  Znaczące ograniczenie zastosowania densytometrów polega na tym, że równe gęstości optyczne nie zawsze wywołują równe wrażenia optyczne. Zdarza się to wtedy, gdy różnią się między sobą barwy próbek. W efekcie w pomiarach jako punkt odniesienia nie mogą być traktowane wartości uzyskane z mierzenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /3 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary barw

  Zasada działania urządzeń służących do pomiaru barw naśladuje model postrzegania barw przez człowieka (zobacz rysunek obok).

  Próbka jest oświetlona przez źródło światła. Część strumienia światła jest absorbowana przez próbkę, a reszta odbijana. Światło odbite dociera do ludzkiego oka. Pobudza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt

Do góry