Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CLORRVTÈRE PIERRE JOSEPH de Picot SJ

  Imię chrzestne Michel Julien, ur. 29 VI 1735 w Saint-Malo (Bretania), zm. 9 I 1820 w Paryżu, pisarz ascet., zakonodawca, sługa Boży.Studiował w kolegium benedyktynów w Douai;

  1756 wstąpił do zakonu w Paryżu; po studiach teol. w Liège przyjął 1763 w Kolonii święcenia kapł.; 1767-70 był mistrzem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /3 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLEVELAND

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Ohio) eryg. 23 TV 1847, od 1850 poddana metropolii Cincinnati, oraz ośrodek polonijny.

  Na terytorium diec., zamieszkałym głównie przez plemiona Huronów, misje prowadzili już od 1749 jezuici, a po przerwie od 1817 dominikanie na czele z E.D. Fenwickiem, przyszłym bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLEMEN CARL

  ur. 30 III 1865 w Sommerfeld (k. Lipska), zm. 8 VII 1940 w Bonn, Teolog luteraóski, historyk religii.

  Studiował w Lipsku, Tybindze, Halle i Berlinie; 1892 został docentem w Halle, a 1903 prof, egzegezy NT w Bonn (od 1910 nadto prof, historii religii). Z zakresu swej specjalności opublikował m.in. Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUDIO - POLIS in HONORIADE

  (ruiny Eski Hisar w pobliżu Bolu w pn. Turcji), Dawna metropolia w patriarchacie konstant, w prowincji rzym. Honoriada; metropolia C. istniała od pocz. IV w. do poł. XIII w. ; od XVII w. bpstwo tytularne kat. i prawosławne.

   

  R. Janin, DHGE XII 1077-1079.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUDIOPOLIS in ISAURIA

  (Mut w pd. Turcji), Bpstwo staroż. w metropolii Seleucja Izauryjska w prowincji rzym. Izauria, powstałe na pocz. IV w. ; znanych 6 bpów z IV-VII w. ; od XV w. bpstwo tytularne; bpem tytularnym C. był Stefan Denisewicz (1908-13), administrator archidiec. mohylewskiej.

   

  R. Janin, DHGE XII 1079.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUDIUS MATTHIAS

  Pseud. Asmus, ur. 15 VIII 1740 w Reinfeld (k. Lubeki), zm. 21 I 1815 w Hamburgu, poeta i publicysta.

  Syn pastora protest.; studia teol. i prawnicze odbył 1759-63 w Jenie, a nast. osiadł w Wandsbeck k. Hamburga; początkowo należał do zwolenników liberalizmu, w późniejszym okresie opowiedział się za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUSIUS RUDOLF

  ur. 2 I 1822 w Koszalinie, zm. 24 VIII 1888 w Bonn, Fizyk teoretyk.

  Studiował w Berlinie i Halle, gdzie 1848 uzyskał doktorat, a 1850 docenturę; wykładał w uniw. w Berlinie, a jako prof, od 1857 w szkole politechnicznej w Zurychu, od 1866 na uniw. w Würzburgu oraz 1869 w Bonn.

  Szczególnie twórczy okazał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLARO PASCHALI GAUDIO

  Hymn w laudesach na święta -» Apostołów (TH) w okresie wielkanocnym (od 1971), występujący w BR pt. Paschale mundo gaudlum. Jest dalszym ciągiem hymnu wielkanocnego Aurora lucis rutilât (pochodzącego wg najnowszych badań z IX w.);

  sławi zmartwychwstałego Chrystusa, który ukazawszy się apostołom w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAVIUS, Klau CHRISTOPH SJ

  ur. 1538 w Bamberdze, zm. 6 II 1612 w Rzymie, Matematyk i astronom.

  Do zakonu wstąpił 1555 w Rzymie; po studiach w Coimbrze (Portugalia) kierował od 1565 do śmierci katedrą matematyki w Collegium Romanům; brał udział w przygotowaniu jez. Ratio studiorum i podkreślał znaczenie matematyki w szkolnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUDE JEAN

  ur. 1619 w La Sauvetat (pd.-zach. Francja), zm. 13 I 1687 w Hadze, Kaznodzieja i teolog kalwiński.

  Po studiach teol. w Montauban był od 1645 pastorem w kilku gminach franc, m.in. w Nîmes, gdzie zasłynął jako kaznodzieja i teolog tamtejszej akademii ; przewodnicząc synodowi w Nîmes (1661), wystąpił przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /1 710

  praca w formacie txt

Do góry