Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ASYRYJSKIE WOJNY ok. 1200-1032 p.n.e.

  Początkowo Asyria była zbyt słaba, by wy­korzystać okazję stworzoną przez druzgocą­cą klęskę, jaką ponieśli Babilończycy z rąk Elamitów (ok. 1180). Mamy do czynienia ze wzrostem jej potęgi w czasach panowania króla Tiglatpilesara I (wzmian. ok. 1115-ok. 1077). Zawładnął on małym huryckim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMANIACKO-BURGUNDZKA WOJNA DO­MOWA 1411-1413.

  Zamordowanie Lud­wika Orleańskiego (1372-1407), brata króla Francji Karola VI (1368-1422), cierpiącego na okresowe napady obłędu, zapoczątkowało wiele konfliktów, które później przekształ­ciły się w otwartą wojnę o władzę nad Francją (mordu dokonano na rozkaz Jana bez Trwogi [1371-1419], księcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYŃSKI PRZEWRÓT 1951.

  Prezydent Juan Domingo Peron (1895-1974) faktycz­nie sprawował w Argentynie władzę dykta­torską. W rządzeniu pomagała mu żona Eva (Evita) (1919-1952). W 1951 gospodarka kraju znalazła się w stanie kryzysu, spadły obroty handlu zagranicznego, szybko rosła inflacja, strajkowali kolejarze, strażacy i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKIE WOJNY ok. 1244-ek. 1200 p.n.e.

  Po zakończeniu walk z huryckim królestwem Mitanni (patrz asyryjsko-hu-ryckie wojny ok. 1350-1245 p.n.e.) staroasyryj-skie królestwo z łatwością uporało się z pozo­stałymi rywalami, Hetytami i Babilończyka-mi. Czwartym wybitnym wodzem asyryjskim, który dokokał licznych podbojów, był król Tukultininurta I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARUNDELA POWSTANIE 1549

  Ekonomicz­na i religijna polityka króla Anglii Henryka VIII (1491-1547) miała ujemne skutki za­równo dla bogatych, jak i dla biednych. W 1549 Humphrey Arundel (1513-1550), wielki właściciel ziemski z Kornwalii, stanął na czele powstania chłopów w Devon i Korn­walii skierowanego przeciw ogradzaniu gruntów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYŃSKI PRZEWRÓT 1955.

  cieszyła się dużą popularnością wśród ko­biet, robotników i biedoty. Wielu Argen-tyńczyków niepokoił również pogarszający się stan gospodarki kraju i nasilanie się totalitaryzmu. Obawiając się rosnącego w si­lę ruchu chrześcijańsko-socjalistycznego, Peron wystąpił przeciw Kościołowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROOSTOOK, WOJNA W DOLINIE RZEKI AROOSTOOK 1838-1839.

  . Traktat paryski z roku 1783, który zakończył AMERYKAŃ­SKĄ REWOLUCJĘ, nie ustalił granicy między USA a Kanadą, oddzielającej stan Maine i Nowy Brunszwik. Rolnicy z Maine chcieli uprawiać pola w dolinie rzeki Aroo-stook, którą kanadyjscy drwale uważali za swój teren wyrębu lasów. Gdy Kanadyjczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGEN1YŃSKO-BRAZYLIJSKA WOJNA 1825--1828.

  W 1825 urugwajski rewolucjonista Juan Antonio Lavalleja (1784-1853) na czele małego oddziału zwolenników, zwanego „trzy­dziestu trzech nieśmiertelnych", proklamował niezależność Bandy Oriental (Urugwaju) od Brazylii. Argentyna, licząca na pozyskanie tej prowincji, poparła Urugwajczyków. Brazylia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASENÓW POWSTANIE 1185-1189

  Bracia Asen (Assen) - Iwan (zm. 1196) i Piotr (zm. 1197) stanęli w 1185 na czele powstania Bułgarów i Wołochów przeciwko panowa­niu Bizancjum. Ogłosili niepodległość Buł­garii, a Iwan został koronowany w Tyrnowie jako Iwan I Asen. W 1186 armia bizantyjska pod wodzą cesarza Izaaka II Angelosa (zm. 1204)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGIWSKO-SPARTAŃSKA WOJNA 494 p.n.e.

  W VI stuleciu o hegemonię na Pelo­ponezie walczyły dwa greckie miasta-pańs-twa - Argos i Sparta (przez bardzo długi czas na terenie tym dominowali Argejczycy, którzy w bitwie pod Hysiae w 669 odnieśli znaczące zwycięstwo nad Sparta). W 510 król Sparty Kleomenes I (zm. 490) podjął wyprawę na Ateny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt

Do góry