Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BAGNO, WALKA NA BAGNIE 1675.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZINCOURT, BITWA POD AZINCOURT 1415.

  Najazd na Normandię (1415) angielskiego króla Henryka V (1387-1422) oznaczał wznowienie roszczeń Anglii względem Francji, osłabionej wówczas wojną AR-MANIACKO-BURGUNDZKĄ i powsta­niem CABOCHE'A. Rozpoczęła się kolejna faza STULETNIEJ WOJNY. Henryk zajął w 1415 Harfleur i ruszył w kierunku Calais na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1551--1553.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1537--1547.

  Austriacy w 1597 wznowili wojnę z Turcją (patrz austriacko-turecka wojna 1529-1533): 24 tysięcy żołnierzy wojsk au-striacko-czeskich obiegło osmańską twierdzę Essek (Ossijek), ale zostały one pobite. Sulejman I podejrzewał, że hospodar Moł­dawii był w zmowie z Wiedniem. W 1538 Sulejman wtargnął do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKA WOJNA SUKCESYJNA 1740--1748.

  Po śmierci cesarza Świętego Cesars­twa Rzymskiego Karola VI (1685-1740) kilku pretendentów zakwestionowało Sank­cję Pragmatyczną (1713), na podstawie któ­rej córka Karola VI, Maria Teresa (1717-1780), została władczynią austriac­kiego (habsburskiego) państwa ojca, for­malnie złożonego z kilku państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURANGZEBA WOJNY 1636-1657.

  Szah-dźahan (1592-1666), władca państwa Mo-gołów w Indiach powierzył swemu synowi Aurangzebowi (1618-1707) w 1634 dowodź-two 10 tysięcy jazdy. W 1636 został on nababem (wicekrólem) regionu Dekan; do jego obowiązków należało również zapew­nienie spokoju w niedawno podporządko­wanych sułtanatach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1385--1388.

  W XIII i XIV w. gminy i kantony Szwajcarii zostały podporządkowane rosną­cym w siłę arystokratycznym rodom głównie leopoldyjskiej gałęzi domu Habsburgów. Na­pór z zewnątrz prowadził do zawiązywania przez górali nieformalnych związków dla wspólnej obrony. W1291 doszło do „szwajcar­skiego buntu"; trzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURELIANA WOJNA PRZECIWKO TETRYKO-Wl 273-274.

  W 270 Gajusz Pius Ezuwiusz Tetryk (zm. ok. 276), możnowładca galijski, został ogłoszony cesarzem Galii (Francja), Brytanii i północnej Hiszpanii. Jego prowin-cjalne cesarstwo wstrząsane było buntami armii i napadami Germanów (patrz rzym-sko-gotyckie wojny). Dążąc do ponownego przyłączenia terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1460.

  Chociaż Austriacy zostali wyparci z Argowii w 1450 (patrz stara wojna zuryska 1436-1450), austriacka linia Habsburgów nadal dążyła do opanowania Szwajcarii. Austriacki książę Zygmunt (zm. 1496) odziedziczył Tyrol, a cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego, Fryderyk III (1415-1493), Habs­burg, lecz z linii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURELIANA WOJNA PRZECIWKO ZENOBII 271 -273.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt

Do góry