Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BARONÓW ANGIELSKICH BUNT 1387

  Ry­szard II (1367-1400), król Anglii, został koronowany w wieku dziesięciu lat. Do swego regenta odnosił się z wielką niechęcią, a gdy objął władzę, mianował na wysokie urzędy swych przyjaciół. Gdy jeden z nich Robert de Vere, hrabia Oxfordu został księ­ciem Irlandii, kilku baronów pod wodzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARONÓW ANGIELSKICH WOJNA 1263--1265.

  Król Henryk III (1207-1272) mimo Wielkiej Karty (Magna Carta) nadal usiło­wał sprawować nieograniczoną władzę. Jego baronowie pod wodzą Szymona Montforta (l 208?-1265), hrabiego Leicester, wystąpili przeciw królowi i jego kosztownej polityce popierania starań jego syna Edmunda o tron sycylijski. W 1258...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARONÓW SZKOCKICH BUNT 1488.

  Król Szkocji Jakub III (1452-1488), upokorzony pod Lauder w 1482 (patrz angielsko-szkoc-ka wojna 1482), nadal nie cieszył się popu­larnością. W 1488 został ponownie zwycię­żony przez Archibalda „Czerwonego" Dou-glasa (1449-1514), a jego syn dostał się w ręce wspólników Archibalda. Po nieuda­nych próbach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAHMANIDÓW WOJNA DOMOWA 1490--1512.

  Za panowania ostatniego sułtana dynastii Bahmanidów, Mahmuda Szacha (wzmian. 1482-1518), zaczął się rozpad wielkiego sułtanatu delhijskiego w Indiach. Przyczyniła się do tego rywalizacja między żyjącymi tu od dawna tureckimi możno-władcami a przybyszami z Afganistanu i Per­sji (Iranu), którzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTRYJSKO-PARTYJSKA WOJNA ek. 170-ok. 160 p.n.e.

  W 328 Aleksander Wie­lki (356-323) podbił perską prowincję Bak-trię (obecnie częściowo należy do Afgani­stanu, a częściowo do państw postradzieckiej Azji Środkowej). Baktria stała się później potężnym państwem, a w 256 uzyskała niezależność. Ze względu na dobrze roz­winięty handel Baktrii z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTRYJSKO-SYRYJSKA WOJNA 208-206 p.n.e.

  Kwitnące, niezależne królestwo Bak­trii w północno-środkowej Azji było kiedyś częścią dawnego imperium perskiego. W 208 Antioch III Wielki (242-187), władca części Persji i Syrii z dynastii Seleucydów, po­stanowił opanować Baktrię i Partię. Wyru­szył z armią na północny wschód. Zwyciężył w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDWINA REBELIA 1006-1007.

  W 1002 królem Niemiec, następcą Ottona III (980-1002), został Henryk II Święty (973--1024), kuzyn Ottona; miał on również zostać cesarzem Świętego Cesarstwa Rzym­skiego. Jego koronacji sprzeciwiło się wielu niemieckich książąt i władców państw wa­salnych. Dążąc do umocnienia i powięk­szenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁKAŃSKA WOJNA PIERWSZA 1912--1913.

  Zaledwie kilka dni po zawarciu pokoju kończącego WŁOSKO-TURECKĄ WOJNĘ 1911-1912 Porta znalazła się w sta­nie wojny z Grecją, Serbią i Bułgarią. Po raz pierwszy państwa te zawarły przymierze w celu przejęcia posiadłości, jakie jeszcze pozostały Turcji na Półwyspie Bałkańskim. Do Ligi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMIANU ZBURZENIE PRZEZ MONGOŁÓW 1221.

  W pogoni za Dżalalem ad-dinem, synem pokonanego szacha Chorezmu (patrz buchary i samarkandy zdobycie przez mongołów 1220), Czyngis-chan (1167-1227) poprowadził wojska mongolskie na połu­dnie, z Samarkandy do Afganistanu, gdzie Dżalal ad-din formował nową armię muzuł­mańską. Klęska Mongołów pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAHMANIDÓW SUŁTANATU WOJNA Z SUŁ­TANATEM DELHIJSKIM 1346-1347.

  W 1326 Muhammad Tughlak, sułtan delhijski stłu­mił bunt muzułmanów dekańskich, a w 1328 rebelię w na północy Indii. W 1327 przeniósł stolicę z Delhi do Dewagiri, daw­nej stolicy Jadawów, przemianowanej teraz na Daulatabad. Do nowej stolicy przymuso­wo przesiedlono wielu ludzi z Delhi. Nowi przybysze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt

Do góry