Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BAWARSKA WOJNA SUKCESYJNA 1778--1779.

  Wraz ze śmiercią bawarskiego elek­tora Maksymiliana III Józefa (1727-1777) wygasła bawarska linia Wittelsbachów. Księstwo bawarskie przejął Karol Teodor (1724-1799), elektor Palatynatu. Bez żad­nego prawnego uzasadnienia Karol Teodor zawarł porozumienie z cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Józefem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHUTANU l WIELKIEJ BRYTANII WOJNA 1865.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEARNEŃSKI ROKOSZ PIERWSZY 1621--1622.

  Gdy król Francji Ludwik XIII (1601-1622) ogłosił pełną restytucję katoli­cyzmu w Bearnie i Nawarze, hugenoci (pro­testanci francuscy) z Bearn, prowincji w po-łudniowo-zachodniej Francji, pod dowódz­twem Henryka, księcia Rohan (1579-1638), stawili zbrojny opór. Wojskom Ludwika XIII udało się odzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATETELA PLEMIENIA POWSTANIE 1895--1900.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARRACKPORE, BUNT SIPAJÓW 1824.

  W czasie pierwszej ANGIELSKO-BIRMAŃ-SKIEJ WOJNY w Barrackpore (Barrackpur), w Indiach, zbuntował się hinduski pułk sipajów. Przyczyną buntu było nieliczenie się brytyjskich władz wojskowych z hinduskimi obyczajami. Po otrzymaniu rozkazu udania się do Birmy statkiem - co było obrazą dla Hindusów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANNOCKBURN, BITWA POD BANNOCK-BURN 1313-1314

  Szkockie wojska pod wodzą Roberta Bruce'a (1274-1329) rozpo­częły w 1313 oblężenie zajętego przez Ang­lików Stirling Castle. W odpowiedzi król Anglii Edward II (1284-1327) zebrał wielką armię z liczną ciężką jazdą, po czym wyru­szył na północ. Mając przeciwko sobie trzy­krotnie większą armię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASKÓW WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1959

  Baskowie, odrębna grupa narodowościowa o nie wyjaśnionym pochodzeniu, zamieszku­jąca w zachodnich Pirenejach, od dawna usiłują odzyskać samorząd utracony po dru­giej wojnie KARLISTÓW. Baskijski ruch niepodległościowy, dławiony przez hiszpań-skiego dyktatora, Francisco Franco (1892-1975), odżył w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANNOKÓW WOJNA 1878

  Indianie Ban-nok dotknięci zostali klęską głodu. Nie otrzymawszy pomocy od rządu Stanów Zjed­noczonych, uciekli w 1878 z rezerwatu Fort Hali w południowo-wschodnim Idaho. Do Bannoków przyłączyli się Pajuci (blisko spokrewnieni z Bannokami), prowadzeni przez wodza Bawolego Roga, szukając żyw­ności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASUTO PLEMIENIA WOJNA 1865-1868.

  Przez wiele lat Murzyni Basuto pod pano­waniem króla Moszesza (ok. 1786-1870) z powodzeniem odpierali ataki Burów z Wol­nego Państwa Orania, z którymi konkuro­wali o pastwiska i ziemię uprawną. Jednak w połowie lat sześćdziesiątych XIX w. Mo-sześz~zaezął" słabnąć, a Burowie stawali się coraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAR KOCHBY POWSTANIE 132-135.

  Cesarz rzymski Hadrian (76-139) głęboko wzbu­rzył Żydów z Judei swym projektem budowy świątyni Jowisza, najwyższego boga Rzy­mian, na miejscu dawnej żydowskiej Świą­tyni w Jerozolimie oraz ustawami zakazują­cymi obrzezania i publicznego nauczania prawa żydowskiego. Wybuchło powstanie pod wodzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt

Do góry