Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  COCTEAU JEAN

  ur. 5 VIII 1889 w Maisons-Laffitte (pod Paryżem), zm. 11 X 1963 w Milly-la-Forêt (k. Paryża), Poeta, dramaturg, powieściopisarz, krytyk; od 1955 członek Akademii Francuskiej.

  C. zwrócił na siebie uwagę już pierwszymi zbiorami (La lampe d'Aladin 1909; La danse de Sophocle 1912); związany z awangardowymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /5 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CNÓT KATALOGI

  Cnót i wad katalogi, zestawienia cnót i przeciwstawnych im wad, stosowane w celach dydaktycznych w literaturze hellenist. i parenezie NT (I) oraz w ikonografii (II).

  I. W PARENEZIE — Katalogi te powstały na gruncie rozpowszechnionego dualistycznego ujmowania świata i życia. Jakkolwiek niektórzy dopatrują się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /17 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CODEX HADRIANEUS, Codex canonum, Collectio Dionysio Hadriana

  Zbiór tekstów kan. (praw, kanonów), ofiarowany 747 przez pap. Zachariasza księciu Pepinowi Małemu, który zażądał ustalenia reguł postępowania dla przeprowadzenia reformy w Kościele; zbiór ten ofiarował też 774 pap. Hadrian I (stąd nazwa) królowi Karolowi Wielkiemu, który po rozbiciu Longobardów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COARI

  Prałatura niezależna w pn. Brazylii (stan Amazonas) eryg. 13 VII 1963 jako sufr. Manaus, i powierzona redemptorystom.

  Zajmuje 135 442 km2 i liczy 108 884 mieszk., w tym 105 344 katolików, 4 parafie, 8 księży zak., 14 zakonników, 14 sióstr.

   

  AAS 56(1964) 462,493-495; AnPont 1976.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - W PRAWIE KANONICZNYM

  Wg prawa kośc. każda parafia powinna mieć własny c. do grzebania wiernych (kan. 1208 § 1). Na wspólny c. dla kilku parafii musi zezwolić ord. miejsca (kan. 1208 § 1). Zakonnicy wyjęci mogą mieć własny c. (kan. 1208 § 2); inni zaś mogą mieć własny c. lub -» grobowiec tylko za zezwoleniem ord. miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - PRAWODAWSTWO POLSKIE

  Konkordat z 1925 podkreśla prawo Kościoła kat. do posiadania własnych c.

  Pierwsze ogólnopaństw. przepisy o c. zawiera ustawa z 17 III 1932 o chowaniu zmarłych i stwierdzeniu przyczyn zgonu (Dz. U. nr 35, poz. 359), pozbawiająca mocy wiążącej wyd. 31 V 1846 przez Radę Adm. Królestwa Polskiego przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMOLAS

  Parafia w dekanacie kolbuszowskim w diecezji tarnowskiej.

  Parafię w C. erygowano 1422; drewniany kościół par. św. Stanisława Bpa i Wojciecha (obecnie pomocniczy), zbudowany 1649 (odnowiony 1888), jest budowlą jednonawową z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie; na belce tęczowej krucyfiks i posąg św. Marii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ

  (łac. coemeterium miejsce snu, spoczynku), Miejsce grzebania zmarłych, podziemne (-» katakumby; w kościołach krypty) lub naziemne.

  Rozróżnia się c. wyznaniowe dla grzebania wyznawców danego wyznania oraz komunalne dla grzebania zmarłych bez względu na ich przynależność wyznaniową.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - DZIEJE

  Rzymskie prawo dwunastu tablic (ok. 451 prz.Chr.), pozostawiając swobodę w sposobie chowania zwłok, nakazywało zakładanie c. poza obrębem miasta; uznawano je — zgodnie z prawem zwyczajowym — za miejsca święte i nietykalne.

  Chrześcijanie, przyjmując zwyczaje grzebalne środowisk, w których żyli, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /12 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁEGO LOTOSU BUNT 1796-1804

  Biały Lotos był tajnym stowarzyszeniem buddyj­skim założonym w Chinach w połowie XIV w. Gdy Mandżurowłe napadli na Chiny i zostali władcami kraju (dynastia King panująca w latach 1644-1911), Biały Lotos dążył do obalenia Mandżurów i przywróce­nia poprzedniej dynastii Ming (1368-1644). W 1796 do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt

Do góry