Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1714--1749.

  Radża, czyli książę Gharib Nawaz z Manipuru (państwo w północno-wschod-nich Indiach) wysłał swoich wojowników, w większości jazdę, na południowy wschód w celu najazdu i spustoszenia sąsiedniej Górnej Birmy, nieudolnie w tym czasie rządzonej. Manipurczycy podstępem wzięli do niewoli kilka tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1381--1592

  Po śmierci króla Birmy Bajinnunga (1515-1581), który w 1575 narzucił Laosowi status zbliżony do statusu wasala, Laotań-czycy podjęli próbę zrzucenia birmańskiego jarzma. W czasie wojny Birmy z Syjamem (patrz syjamsko-birmańska wojna 1584--1592) partyzanci laotańscy atakowali Bir-mańczyków. W 1592 Laos...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1755--1758.

  Utalentowany wódz birmański, Alaungpaja (1714-1760) chciał pomścić zni­szczenia, jakich dokonali Manipurczycy w czasie najazdów na Górną Birmę, zwłasz­cza w 1738 na stolicę Awę. Jego wojska najechały Manipur (państwo w północno--wschodnich Indiach sąsiadujące z Birmą) i pozostawiły tam swój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1764.

  W 1763 trzecim królem birmańskiej dyna­stii Konbaung został Hsinbjuszin (zm. 1776). Jego poprzednikami byli starszy brat i ojciec Alaungpaju (1714-1760), za­łożyciel dynastii. Hsinbjuszin prowadził zdobywczą politykę, podjął wyprawę na zachód, na hinduskie państwo Manipur; do grudnia 1764 Birmańczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1740--1752.

  W czasie gdy birmańscy władcy z dynastii Taungu byli zajęci w Górnej Birmie walkami z najeźdźcami z Manipuru

  (patrz BlRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1714-

  -1749), doszło do powstania Monów, czyli ludu Tailang z Dolnej Birmy przeciw rzą­dom Taungu, powstańcy zdobyli Syriam i wybrzeże zatoki Martaban...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1564--1565

  Setthathirat (1534-1571) władca laotańskiego królestwa Łan Xang, uprzed­nio sprawujący zwierzchnią władzę nad sąsiednim państwem Tajów, Cziang Maj, został wciągnięty w wojnę między królem Ajutthaji, czyli Syjamu, Mahaczakrabarti (zm. 1569), a królem Birmy Bajinnaungiem (1515-1581) z dynastii Taung...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1753--1757.

  Po opanowaniu Awy w Górnej Bir­mie przez Monów, czyli lud Tailang (patrz birmańska wojna domowa 1740-1752), roz­poczęła się walka podjazdowa przeciw rzą­dom Monów, kierowana przez Alaungpaję (1714-1760), władcę Shwebo, który odmó­wił złożenia hołdu królowi Monów Binnji Dali (zm. 1774). Działania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1571--1575.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA PARTYZANCKA 1948-1981.

  Po ustanowieniu na początku 1948 niezależnej republiki związkowej Bir­my (Unia Birmańska) Karenowie, Szanowie wraz z innymi mniejszościami narodowymi wzniecili powstanie mające na celu utwo­rzenie państw autonomicznych. W połu­dniowej części środkowej Birmy do po­wstania przyłączyli się komuniści i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-CHIŃSKA WOJNA 1438--1446.

  Chińska dynastia Ming dążyła do podbicia państewek Szanów w Górnej Bir­mie (patrz MONGOLSKO-BIRMAŃSKA WOJNA

  1299-1300). Wojska chińskie pod dowództwem Wang Ji (zm. 1445) najechały państewka Szanów i początkowo odnosiły sukcesy pod Tagaung. W czasie marszu na Awę, stolicę i siedzibę króla Birmy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt

Do góry