Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-AWARSKA WOJNA 595-602

  Awarowie, lud turecki, który osiedlił się w pobliżu Wołgi, najeżdżali Półwysep Bał­kański będący wtedy pod panowaniem ce­sarstwa bizantyjskiego. Najazdy zmusiły cesarza bizantyjskiego Maurycjusza (ok. 539-602) do rozpoczęcia działań przeciw Awarom. W 601 generał Priskos pobił ich w bitwie pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-AWARSKA WOJNA 603-626.

  Po wycofaniu się armii bizantyjskiej (patrz fokasa bunt 002) Awarowie zaatakowali należącą do Bizancjum Macedonię, Trację i Półwysep Bałkański. Cesarz bizantyjski Fokas powstrzymał na krótko najazd Awa-rów, płacąc im w 604 ogromną daninę, jednak w 617 Awarowie doszli do murów Konstantynopola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1259.

  Mi­chał VIII Paleolog (1225-1285), regent pra­wowitego następcy na tronie cesarstwa nicej­skiego, Jana IV Laskarisa (1250P-1300?), w 1259 ogłosił się cesarzem. Posłał następ­nie wojska dla obrony miasta Tessaloniki (Saloniki), zdobytego przez cesarstwo nicej­skie w 1246, ale w 1259 obleganego przez wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1613

  elipe de Brito y Nicote (zm. 1614), jeden z najwybitniejszych najemników portugal­skich w Birmie, zaczął przekształcać por­tugalski fort w Syriamie, w Dolnej Birmie, w bazę dla kolonii portugalskiej (patrz birmańska wojna domowa 1599). De Brito łupił świątynie buddyjskie i zmuszał Bir-mańczyków do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPÓW WOJNA PIERWSZA 1639.

  Nacis­kani przez króla Anglii Karola I (1600--1649) i arcybiskupa Williama Laudera (1573-1645) szkoccy biskupi usiłowali w 1637 wprowadzić do Kościoła szkockiego nowy „Modlitewnik powszechny". Prezbi-terianie stawili opór, a w lutym 1638 przyjęli National Covenant - ślubowanie zachowania wierności własnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA REBELIA 976-989

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1094.

  Za

  panowania energicznego cesarza Aleksego I Komnenosa (1048-1118) Scytowie, Turcy seldżuccy i Normanowie dokonywali częs­tych najazdów na cesarstwo bizantyjskie, wojska cesarstwa odpierały te ataki (patrz

  BlZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1064-1081, NOR-

  mańsko-bizantyjskie wojny). Chcąc utrzy-mać imperium w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1207--1211

  W 1204 krzyżowcy zdobyli i spląd­rowali Konstantynopol (Stambuł) (patrz krucjata czwarta 1202-1204) i z ziem cesar­stwa bizantyjskiego utworzyli cesarstwo ła­cińskie. Nie pobite przez nich resztki cesar­stwa bizantyjskiego rozpadły się na trzy niezależne państwa: cesarstwo Trebizondy nad Morzem Czarnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  bizantyjska wojna domowa 1222--1242

  Usiłując wskrzesić cesarstwo bizan­tyjskie, dwa rywalizujące, niezależne pań­stwa greckie, cesarstwo nicejskie i Epir prowadziły walki między sobą oraz z cesar­stwem łacińskim (patrz łacińskiego i bi­zantyjskiego cesarstwa wojna druga 1224-1237). W walce o władzę w cesarstwie nicejskim Jan III (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1770

  Birmański generał Maha Thihathura zgo­dził się na proponowane przez Chińczyków warunki pokojowe i po zakończeniu BIR-MAŃSKO-CHIŃSKIEJ WOJNY 1765--1769 pozwolił im na powrót do kraju. Obawiał się jednak stanąć przed swoim królem, Hsinbjuszinem (zm. 1776), który mógł go skazać na śmierć za zbyt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt

Do góry