Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  COMODORO RIVADA VIA

  Diecezja w Argentynie eryg. 11 II 1957 jako sufr. Bahía Blanca; zajmuje 234 000 km2 i liczy 205 000 mieszk., w tym 183 700 katolików, 18 parafii, 11 księży diec. i 36 zak., 37 zakonników, 53 siostry.

   

  AAS 49 (1957) 653-662; AnPont 1976.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNE VOS, APOSTOLI

  Hymn w laudesach na święto apostołów Szymona i Tadeusza Judy, powstały 1971.

  Zawiera uzasadnienie łącznego obchodu święta obydwu apostołów (wspólna łaska powołania i korona chwały); sławi Szymona za gorliwość w towarzyszeniu Chrystusowi oraz przepowiadaniu go ludziom (aluzja do przydomka Zelota)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPANS ANDRÉ de OCD

  Imię zak. Cyprian od Narodzenia NMP, ur. 26 X3 1605 w Paryżu, zm. 16 LX 1680 tamże; kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Zarząd skarbcem król. pozwolił C. na odbycie licznych podróży zagr. (m.in. na Daleki Wsch.) i pogłębienie znajomości języków obcych; profesję zak. złożył 1633 w Paryżu, gdzie nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNICATIO IDIOMATUM

  (łac. communicatio współuczestnictwo, wzajemna wymiana, gr. idioma właściwość, przymiot), W sensie ontycznym złączenie właściwości ludzkich i boskich w jednej osobie wcielonego Słowa; w sensie logicznym — wzajemne orzekanie przymiotów lub właściwości ludzkich i boskich o jednym podmiocie, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /10 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPIÈGNE, karmelitanki z Compiègne bł.

  zm. 17 VII 1794, Męczenniczki, stracone na szafocie w Paryżu z wyroku trybunału rewolucyjnego.

  Stracono je w okresie wielkiego terroru rewolucji frane, za niepodporządkowanie się prawom rewolucji dotyczącym zakonów oraz trwanie w przekonaniach i spełnianie praktyk religijnych.

  Należało do nich 16 sióstr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNICATIO in SACRIS

  (łac. współudział w świętych czynnościach), Termin przyjęty w teologii kat. na określenie uczestnictwa w kulcie liturg. lub w sakramentach in. Kościoła albo wspólnoty chrzęść; c.i.s. jest centr, problemem współudziału w rzeczach duchowych (communicatio in spirituali-bus), który obejmuje także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /16 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNIO

  (łac. połączenie, komunia), Śpiew liturgiczny podczas rozdzielania komunii, złożony z antyfony i wersetów psalmu; należy wraz z introitem i -» ofertorium do mszalnych śpiewów zmiennych.

  Pierwsze c. pochodzą z IV w.; początkowo podczas przystępowania wiernych do komunii solista wykonywał poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „COMMUNIO"

  Międzynarodowe czasopismo katolickie, wydawane od 1972 w wersji wł. w wydawnictwie Jaca Book w Mediolanie, w wersji niem. w Communio-Verlag w Rodenkirchen (RFN), w wersji serbsko-chorwackiej w Krsćenska Sa-dašnjost w Zagrzebiu, od 1974 także w wersji ang. w wydawnictwie Gonzaga University w Spokane (stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNE SANCTORUM

  (łac. commune wspóln a własność, sanctus święty), Zbiór formularzy mszy (teksty zmienne), zestawionych w zespoły dla poszczególnych grup osób świętych w mszale, oraz oficjów godzin kanonicznych w -» brewiarzu; służą do obchodów ku czci świętych i błogosławionych, dla których nie stworzono formularzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /4 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYTYJSKIE WOJNY KOLONIALNE W AFRY­CE 1900-1915.

  Na przełomie XIX i XX w. panowanie Wielkiej Brytanii na zachodnim wybrzeżu Afryki - w Nigerii, na Złotym Wybrzeżu (Ghana) i w Sierra Leone - było ugruntowane, obszary te były jednak bardzo rozległe i dla wzmocnienia pozycji należało jeszcze podporządkować tereny w głębi Jadu. Brytyjscy oficerowie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt

Do góry