Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CONGAUDENT SANCTI LAETANTUR

  Sekwencja pol. ku czci św. Rocha, z formularza mszy wspólnej wyznawców (Commune confessorum), na co wskazuje jego archaiczna forma poetycka i treść o charakterze ogólnym;

  pod koniec XV w. włączona do formularza mszalnego ku czci św. Rocha w związku z upowszechnieniem się w Polsce jego kultu; odnalazł ją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONGAUDEAT ECCLESIA, HEDWIGI

  Hymn w laude-sach i nieszporach o św. Jadwidze Śląskiej, odnaleziony w brewiarzach rękopiśmiennych z Vyšši Brodu (pd. Czechy) z XIV w. Zawiera wezwanie całego Kościoła do radości z ukoronowania Jadwigi w niebie;

  nast. stawiając Świętą za wzór (zwł. panującym), sławi jej pokorę, umiarkowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONGAUDENT ANGELORUM CHORI JESU CHRISTI A VIAE

  Sekwencja pol. ku czci św. -> Anny, powstała prawdopodobnie na pocz. XVI w. u bernardynów w Krakowie, skomponowana wg popularnego wzoru Mater (uważana za przeróbkę sekwencji maryjnej Congaudent angelarían chori glortosae vir-gini, AHL HI 179-180);

  oparta na treściach apokryficznych, wysławia godność św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONGAUDENT ANGELORUM CHORI BN HAC DIE

  Sekwencja o św. -> Marcie, wzorowana na sekwencji Congaudent angelorum na cześć Wniebowzięcia NMP, przypisywanej bł. Not-kerowi Balbulusowi; powstała przed 1526;

  znajduje się w Graduale tarnowskim; po opisie gościny, jaką Marta zgotowała Chrystusowi i jego uczniom, stawia Świętą jako wzór życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONFÉRENCE INTERNATIONALE de SOCIOLOGIE RELIGIEUSE (CISR)

  Interkonfesyjna organizacja międzynar., zał. 1948 w celu inicjowania i upowszechniania badań nad zjawiskiem religijności; zrzesza uczonych, zwł. socjologów religii, oraz in. specjalistów zainteresowanych rei. problematyką.

  Powstała z inicjatywy Jacques Leclercqa w środowisku franc, belg. i hol. uczonych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /3 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONDILLAC ETIENNE BENNOT de

  ur. 30 IX 1715 w Grenoble, zm. 3 VIII 1780 w opactwie Flux k. Beaugency, Filozof, przedstawiciel oświecenia i klasyk -» sensualizmu.

  Studiował teologię i 1740 przyjął święcenia kapł. (obowiązków kapł. nie wykonywał) ; przebywał w Paryżu, pozostając w bliskich kontaktach z J.J. Rousseau i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /5 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONFITEOR

  (przyznaję się do czegoś, wyznaję coś komuś), Formuła spowiedzi powszechnej w liturgii rzym.; składa się z 2 części, z których pierwsza jest uznaniem grzeszności człowieka wobec Boga i wspólnoty Kościoła, druga — prośbą skierowaną do NMP, aniołów, świętych i współuczestników liturgii o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONDITIO SENE QUA NON

  Adagium scholastyczne oznaczające nieodzowny, konieczny warunek, bez którego fakt (zdarzenie, czynność) nie może zaistnieć.

  1. W metafizyce i fizyce scholastycznej c. używano zamiennie z causa sine qua non; wyrażenie to mogło oznaczać: przypadłościową -» przyczynę, bez której działanie nie mogło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONFORMITATUM LIBER

  (łac. księga zgodności), Średniow. dzieło hagiograficzne Bartłomieja Rinonicho z 1385--90 pt. De conformitate vitae beati Francisct ad vitam Domint Jesu (Christi).

  Myślą przewodnią dzieła jest ukazanie w 40 tzw. zgodnościach naśladowniczej postawy Franciszka z Asyżu oraz procesu, w którym Chrystus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONDITOR ALME SIDERUM

  Hymn w nieszporach na okres adwentu (do 16 XII), przypisywany św. Ambrożemu lub pap. Grzegorzowi I Wielkiemu; w BR od 1634 przerobiony na Creator alme siderum; 1971 przywrócono tekst pierwotny.

  Opiewa historię zbawienia, nazywając Chrystusa stwórcą światła i światłością wierzących, który jako syn Maryi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt

Do góry