Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  COSENZA, Cousentia, Constantia

  Abpstwo w pd. Włoszech (prow. Kalabria) eryg. 27 VI 1818, bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej.

  Bpstwo C. istniało już w VI w. ; pierwszym historycznie pewnym bpem był Palumb (599); 994 C. została sufr. Salerno, a 1050 podniesiona do rangi metropolii, z jedyną sufr. Martirano (do 1818). Wybitni kard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORRODI HEINRICH

  ur. 31 VII 1752 w Zurychu, zm. 13 IX 1793 tamże, Filozof i teolog protestancki.

  Pochodził z rodziny duchownego pietystów; 1775 przyjął ordynację kośc. ; w czasie studiów w Lipsku i Halle stał się zwolennikiem systemu filoz. G.W. Leibniza i Ch. Wolffa; powróciwszy do Zurychu, najpierw pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORSINI

  Toskańska rodzina kupiecka, nobilitowana w poł. XVII w., która odegrała znaczną rolę w dziejach Kościoła i kultury oraz w polityce i gosp. rozwoju Włoch, zwł. Toskanii.

  W średniow. komunie flor. zajmowali C. stanowiska gonfalo-nierów (chorąży sprawiedliwości, stojący na czele rady miejskiej) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /5 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORSINI EDOARDO SchP

  Imię zak. Edward od św. Sylwestra, ur. 4 X 1702 w Fanano, zm. 30 XI 1765 w Pizie, filozof, matematyk, historyk literatury.

  Do zakonu wstąpił 1717; uczył 1723-35 filozofii we Florencji, nast. od 1735 był prof, logiki na uniw. w Pizie, gdzie 1752 objął katedrę literatury klasycznej; 1754-60 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORPUS IURIS CANONICI (CIC)

  Nazwa grupy 6 ksiąg zawierających normy średniow. prawa kanonicznego. Począwszy od XVI w., do CIC należą Dekret Gracjana, Dekretały Grzegorza IX, Księga szósta (nazwa rzadko używana w brzmieniu pol. na określenie Liber sextas pap. Bonifacego VIII), Klementyny, Ekstrawaganty Jana XXII i Ekstrawaganty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /13 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORTES, Cortez HERNÁN

  ur. 1485 w Medeilin (Estrama-dura), zm. 2 XII 1547 w Castilleja de la Cuesta (k. Sewilli), Konkwistador (-»- konkwista).

  Studia na uniw. w Salamance porzucił dla służby wojskowej (od 1504); brał udział w zdobywaniu Kuby, skąd 1519 wyruszył na podbój Meksyku; uznany przez Azteków za syna boga Słońca, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /3 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORPUS IURIS CIVILIS

  Termin określający prawdopodobnie od XVI w. zbiory prawa rzym. powstałe w wyniku przeprowadzonej 528-534 przez ces. Justyniana Wielkiego kodyfikacji oraz zbiór Nowel justyniańskich.

  We wczesnym średniowieczu dla oznaczenia zbiorów praw kośc. czy świeckich posługiwano się terminem Corpus iuris; użył go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /5 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORTESI FILIPPO abp.

  ur. 8 X 1876 w Alia (pn. Sycylia), zm. 1 II 1947 w Grottaferrata (k. Rzymu), Dyplomata pap., nuncjusz w Polsce.

  Studiował filozofię i teologię w pap. seminarium Apollinaris i 1899 przyjął święcenia kapł.; nast. odbył studia w Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici (obecna Pontificia Accademia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORREGGIO

  Właśc Antonio Allegri, ur. 1489 (?) w Correggio, zm. 5 III 1534 tamże, malarz.

  Był prawdopodobnie uczniem B. Ferrariego i A. Mantegnie-go; tworzył obrazy o treści rei. i mitolog.; początkowo nawiązywał do malarstwa Mantegniego, szkoły weneckiej i Leonarda da Vinci, udoskonalając jego sfumato; stosował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORTONA PIETRO da

  Właśc. Berrettini, ur. 1 XI 1596 w Kortonie, zm. 16 V 1669 w Rzymie, malarz i architekt.

  Pracował głównie w Rzymie i Florencji; 1634-38 był przewodniczącym Accademia di San Luca w Rzymie; we wczesnym okresie twórczości ulegał wpływom A. Carracciego; uważany za jednego z twórców barokowego malarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 897

  praca w formacie txt

Do góry