Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BURGUNDZKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1339

  Na początku XIV w. szwajcarskie Berno, wolne miasto Świętego Cesarstwa Rzymskiego, stopniowo powiększało swoje terytorium opanowując sąsiednie obszary. Dążąc do zahamowania ekspansji Berna, Burgundowie (w sile ok. 15 tysięcy ludzi piechoty i jazdy) dokonali najazdu i rozpo­częli oblężenie Laupen...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURGUNDZKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1474--1477.

  Zabory Karola Śmiałego, księcia Bur­gundii (1433-1477) wzbudziły obawy Szwaj­carii. Pod wpływem króla Francji Ludwika XI (1423-1483) w lutym 1476 cały szwajcar­ski garnizon w Granson, który się wcześniej poddał, z rozkazu Karola został wymordowa­ny. Szwajcarzy rozbili Burgundów pod Gran­son 2 marca 1476...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURÓW POWSTANIE 1914-1915.

  W 1914 Związek Południowej Afryki ustanowiony przez Wielką Brytanię w 1910 przyłączył się do sprzymierzonych i przystąpi} do ŚWIATOWEJ WOJNY I. Premier Związku, Louis Botha (1826-1919), rozpoczął przy­gotowania do inwazji na sąsiednią kolonię, Niemiecką Afrykę Południowo-Zachodnią (Namibia)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURSKA WOJNA PIERWSZA 1880-1881.

  Niechęć Burów do Wielkiej Brytanii, wywołana aneksją Trans­walu (niepodległego państwa burskiego) do­konaną przez Brytyjczyków w 1877, doprowa­dziła ostatecznie do wybuchu wojny w końcu 1880. Burowie chwycili za broń i proklamo­wali nową republikę - Republikę Południo­woafrykańską obejmującą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁGARSKO-MADZIARSKA WOJNA 895

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COUTANCES

  Rzym. Constantia, bpstwo powstałe w V w. w pn. Francji (Normandia), sufragania Rouen.

  Pierwszy historycznie poświadczony bp to Leoncjan, który brał udział w synodzie w Orleanie (511). Z powodu najazdu Normanów w IX w. życie rei. w C. upadło, a bpi do XI w. rezydowali w Rouen, a nast. w Saint-Lô. Reformacja w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COUTURIER MARIE ALAIN OP

  ur. 15 XI 1897 w Mont-brison (dep. Loire), zm. 8 II 1954 w Paryżu, Malarz, teoretyk i prekursor współcz. sztuki sakralnej.

  Podczas studiów (od 1918) w Ateliers d'Art Sacré u M. Denisa i G. Desvallières'a wykonał malowidła ścienne w Jersey i witraże do wielu kościołów; 1925 wstąpił do zakonu w Amiens, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COUTURIER PAUL

  ur. 29 VII 1881 w Lyonie, zm. 27 III 1953 tamże, Kat. działacz ekum., prekursor ekumenizmu duchowego i doktrynalnego. Studia teol. odbył jako członek Stow. Kapłańskiego św. Ireneusza, zw. kartuzami, i 1906 przyjął święcenia kapł.; nast. studiował nauki przyrodnicze i przez 40 lat wykładał biologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /5 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COVENANT

  (ang. przymierze, zgoda), Konfederacje prezbi-teriańskie w Szkocji, których członkowie zobowiązywali się przysięgą do obrony praw swego Kościoła (-» prezbiterianie).

  Podstawą tworzenia C. było sporządzone 1580 przez J. Craiga wyznanie wiary, opracowane na podstawie wcześniejszych (1557) ustaleń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COVINGTON

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Kentucky) eryg. 29 VII 1853, sufr. Louisville. Utworzono ją na mocy uchwały synodu w Baltimore (1852) ze wsch. części terytorium diec. Louisville jako sufr. Cincinnati (do 1937).

  Katedrę neogot. z pięknymi witrażami, wzorowaną na Notre-Dame w Paryżu, podniesiono 1953 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt

Do góry