Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 907-939

  Gdy po upadku dynastii Tang (907) w Chi­nach zapanowała anarchia, Annam („uspo­kojone południe" - nazwa chińska, zniena­widzona przez mieszkańców), wówczas pro­wincja chińska, rozpoczął walkę o niepod­ległość. Annamczycy uzyskali już w 906 prawo wyboru własnego gubernatora (a póź­niej wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 1057-1061

  Chińskie wojska zaatakowały niepodległe państwo Viet Dai (północna część Wiet­namu), które Chińczycy pogardliwie nazy­wali Annam („uspokojone południe"). Woj­ska obrońców zatrzymały Chińczyków u uj­ścia Czerwonej Rzeki. Wojna trwała cztery lata, ostatecznie wyparto Chińczyków z ob­szarów Viet Dai...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 1075-1079

  Chińska dynastia Sung dążyła do zabez­pieczenia granicy z Viet Dai, czyli An-namem (północna część Wietnamu). Chiń­czycy, sprzymierzeni z Czamami i Khmera-mi, zaatakowali niepodległe państwo Viet Dai, przeżywające pod rządami dynastii Ly okres rozkwitu. Wietnamczycy (Annamczy­cy) ponieśli klęskę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-FRANCUSKA WOJNA 1883-1885.

  Od początku lat sześćdziesiątych XIX w. Francuzi powoli rozszerzali strefę wpływów w Kochinchinie (południowy Wietnam), Annamie (środkowy Wietnam) i Kambodży. Regiony te wchodziły nominalnie w skład cesarstwa chińskiego. W 1882 król Annamu zwrócił się do Chin, by pomogły mu w po­wstrzymaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKA WOJNA DOMOWA 1945-1949.

  Po klęsce Japonii w ŚWIATOWEJ WOJ­NIE II i wyparciu jej wojsk z Chin zarówno chińskie wojska komunistyczne z północy, jak i kuomintan-gowskie z południa usiłowały jak najszybciej zająć tereny okupowane wcześniej przez Japończyków. Samoloty amerykańskie prze­transportowały tysiące żołnierzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /2 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-INDYJSKA WOJNA 648-649

  W 641 nawiązano przyjacielskie stosunki dyplomatyczne między dworem chińskim a indyjskim królestwem Kanaudź. W 647 chiński cesarz Tai Zong (597-649) wyprawił poselstwo z wizytą do indyjskiego króla. Po przybyciu Chińczycy przekonali się, że król nie żyje, a tron objął uzurpator, Ardżun. Nowy władca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKIE POWSTANIA 1865-1881

  W 1865 władze zdławiły potężne powstanie, które ogarnęło znaczną część południowych Chin (patrz tajpingów powstanie isso-ism), mi­mo to przez następnych 16 lat bunty, choć

  mniejszym zasięgu i bardziej rozproszone,były plagą mandżurskiej dynastii King.Największe miały miejsce w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-INOYJSKI SPÓR GRANICZNY 1959-1962.

  Od odzyskania niepodległości Indie twierdzą, że obowiązuje granica pań­stwowa wytyczona przez Wielką Brytanię, jednak Chiny stoją na stanowisku, że gra­nica ustalona przez mocarstwo imperiali-styczne jest nieważna i powinna być przed­miotem negocjacji. Obszar sporny leży na płaskowyżu Aksaj-Chin...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKI PODBÓJ NAM VIETU 111 p.n.e.

  Około 500 p.n.e. chińscy kupcy zaczęli podróżować na południe, na tereny obec­nego Wietnamu; w okresie panowania dy­nastii Qin (221-207) w pobliżu Hanoi Chiń­czycy zbudowali warownie. Region ten zo­stał podbity przez chińskiego renegata, ge­nerała Czao Tuo (Trieu Da) (zm. po 208) i wcielony do nowego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKA WOJNA DOMOWA 1398-1402.

  Czu-Jian-czang (Hungwu) (1328-1398), za­łożyciel dynastii Ming, wyparł najeźdźców mongolskich (patrz mongolsko-chińska wojna 1356-1368) i podniósł z upadku gos­podarkę Chin. Miał sześciu synów, ale tron po nim objął wnuk Huei Ti (Jianwen) (1377-1440), szesnastoletni młodzieniec, który od razu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt

Do góry