Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHŁOPÓW RUMUŃSKICH POWSTANIE 1907.

  W 1881 obwołano Rumunię króles­twem; teoretycznie był to kraj o ustroju demokracji przedstawicielskiej, w rzeczywis­tości wpływy w kraju mieli mieszkańcy miast, a skomplikowane przepisy nie po­zwalały ubogim mieszkańcom wsi, zwłaszcza bezrolnym, na korzystanie z praw wybor­czych. Sytuacja gospodarcza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-TYBETAŃSKA WOJNA 1750- -1751.

  Od wieków chińscy cesarze popierali dalajlamów uznając, że jest to najlepszy sposób na uniknięcie walk na zachodniej granicy Chin. Na początku XVIII w. Chiń­czycy osadzili w Lhasie, stolicy Tybetu, dwóch rezydentów zwanych am-ban. W 1750 am-banowie zaaranżowali zabójstwo tybetańskiego regenta; w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPSKA WOJNA W NIEMCZECH 1524--1525.

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-TYBETAŃSKA WOJNA 641.

  W 634 tybetański król Srong-tsan Gam-po (ok. 608-650) wysłał poselstwo do cesarza Chin Tai Zonga (597-649), który przyjął je z ho­norami. Cztery lata później Tai Zong od-wzajemni! się posyłając z wizytą do Srong--tsan Gam-po grupę wysokich urzędników dworskich. Srong-tsan Gam-po blednie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELNICKIEGO POWSTANIE 1648-1654.

  Po unii lubelskiej (1569) na Ukrainie nad­dnieprzańskiej doszło do polonizacji dużej części szlachty ukraińskiej, szczególnie mag-naterii. Stopniowo rolę przywódcy Ukraiń­ców przejmowała Kozaczyzna zaporoska tworząca autonomiczną organizację wojs­kową. Kozacy dokonywali samowolnych napadów na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-JAPOŃSKA WOJNA 1937-1945.

  Przez wiele lat Japończycy rozszerzali swe wpływy w Mandżurii (północno-wschodnie Chiny), aż wreszcie założyli tam marionet­kowe państwo pod nazwą Mandżukuo. Ja­pończycy rozciągnęli swoje wpływy również na prowincje położone na północ od Chiń­skiego Muru, a generał Czang Kaj-szek (1886-1975)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-KOREAŃSKA WOJNA 610-614

  W VII w. Półwysep Koreański podzielony był między trzy królestwa; na północy znajdowały się Kogurio i Pekdze, które utrzymywały ścisłe związki z Chinami i kie­dyś płaciły im daninę. Chiński cesarz Yang Di (580-618) z dynastii Sui postanowił odnowić tę zależność i wysłał posłów do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-KOREAŃSKA WOJNA 645-647.

  Chiński cesarz Tai Zong (597-649) z dynas­tii Tang pragnął poszerzyć terytoria cesar­stwa i przyłączyć Półwysep Koreański. W 645 wprowadził dużą armię do północ­nego królestwa koreańskiego, Kogurio. Zwyciężył w kilku bitwach i zdobył niektóre z miast, nie zdołał jednak przed nadejściem zimy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-KOREAŃSKA WOJNA 660-668

  Wojnę na Półwyspie Koreańskim rozpo­częły północne królestwa Kogurio i Pekdze, które połączyły wojska, by wspólnie napaść na wiecznego rywala na południu, królestwo Silla. Silla poprosiła o pomoc chińskiego cesarza Gao Zonga (628-683); cesarz z chę­cią wysłał wojska, gdyż pragnął zagarnąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-JAPOŃSKA WOJNA 1894-1895

  W czerwcu 1894 w Korei południowej wy­buchło powstanie przeciw rządowi i monar­chii kierowane przez Stowarzyszenie Tong-hak. Rząd pośpiesznie zwrócił się do Chin i Japonii (rywalizujących o wpływy w Korei) o pomoc w zdławieniu powstania. Do Korei przybyły wojska chińskie i japońskie, po stłumieniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt

Do góry