Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUBHA REBELIA 1501-1503.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORRA REWOLTA 1842

  Thomas Wilson Dorr, prawnik z Providence, zawiązał partię ludową, celem była reforma konstytucji Rhode Island i wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn. Jego zwo­lennicy (Dorrites) na nieformalnej „kon­wencji ludowej" powołali niezależny rząd stanowy, w którym Dorr został gubernato­rem;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DlADOCHÓW WOJNY 323-281 p.n.e.

  Nagła śmierć Aleksandra Wielkiego (356-323 p.n.e.) stała się przyczyną kłopotów związa­nych z zachowaniem jego imperium (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Siedmiu najwyższych rangą wodzów Aleksandra - nazwanych później diadocha-mi („następcami") - podjęło działania na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUGLASÓW REBELIA 1455

  Ród Dougla-sów, niejednokrotnie pretendujący do szkoc­kiego tronu, bardzo podupadł w czasie panowania króla Jakuba II (1430-1460). Piąty hrabia, regent Jakuba, zmarł w 1439, hrabiowie szósty i siódmy zostali zamor­dowani (miało to na celu zapewnienie bez­pieczeństwa władcy Szkocji). William (1425P-1452)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZJUSZA WOJNA PIERWSZA 398-397 p.n.e.

  Dionizjusz Starszy (430-367), tyran Syrakuz, wywołał wojnę z Kartaginą kieru­jąc się dwoma względami: chciał w ten sposób utrzymać mieszkańców swego miasta w posłuszeństwie i wyprzeć Kartagińczyków władających znaczną częścią Sycylii. 80--tysięczna armia Dionizjusza obiegła, zdo­była i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU NAJAZDY NA POŁUDNIOWE INDIE 1307-1313.

  Wieści

  0 bogactwach południowych Indii wzbu­dzały pożądanie nie tylko Ali-ud-Dina, dru­giego sułtana Delhi z dynastii Childżich(1296-1316), ale także jego wielkorządcy,Malika Kafura, pochodzącego z Ghoru ge-nerała-niewolnika, gdyż ekspansyjna poli­tyka sułtanatu i jego obrona pochłaniałyogromne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAHOMEJU l FRANCJI WOJNA PIERWSZA 1889-1890

  W 1889 Brytyjczycy i Francuzi podpisali porozumienie, na mocy którego miasto Cotonou na wybrzeżu Dahomeju (Benin) w Zachodniej Afryce zostało prze­kazane przez Wielką Brytanię Francji. Mie­szkańcy Dahomeju zaatakowali wojska Francuzów lądujące w Cotonou. Doszło do zaciętych walk. W armii dahomejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU WOJNY l DŹAUNPUREM ek. 1414-1493

  W 1394 w czasie walk o tron w Delhi (Indie) pro­wadzonych przez dwóch rywalizujących suł­tanów z dynastii Tughlaków, dynastia Szar-ków z Dźaunpuru ustanowiła sułtanat mu­zułmański, nie uznający zwierzchnictwa Delhi. Wojna domowa w 1397 nie pozwoliła dynastii Tughlaków przeciwstawić się temu, a TIMURA...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANII WOJNA Z POŁABIANAMI 1160-1169.

  W okresie gwałtownych konfliktów wewnętrznych w Danii (patrz duńska woj­na domowa 1146-115?). Połabianie - słowiań­skie, pogańskie plemiona znad Łaby - nie­ustannie nękali pirackimi napadami przy­brzeżne tereny Danii i Niemiec, wyróżniali się w tym szczególnie Ranowie zamiesz­kujący wyspę Rugię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU WOJNY Z GU-DŻARATEM l MALWĄ 1299-1312

  Śmierć władcy sułtanatu delhijskiego (Indie) Bal-bana (zm. 1287) stała się przyczyną zaciekłej walki o władzę między Afgańczykami a no­wymi możnowładcami tureckimi; była to okazja dla wielu książąt hinduskich, a zwłasz­cza dla władców takich dużych królestw jak Gudżarat i Malwa, do zrzucenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt

Do góry