Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUNKIERKI EWAKUACJA 1940.

  Na począt­ku ŚWIATOWEJ WOJNY II Niemcy napa­dli 10 maja 1940 na Belgię, a potem przy­stąpili do zdobywania portów nad kanałem La Manche, na północnym wybrzeżu Fran­cji. Bombardowali porty, setki tysięcy żoł­nierzy z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i z innych sprzymierzonych krajów znalazło się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZSY POWSTANIE 1514

  W 1514 papież Leon X ogło­sił krucjatę przeciw Turkom; jej zorganizo­wanie powierzył prymasowi Węgier Tama-sowi Bakóczemu. Zebrał on armię składającą się ze 100 tysięcy chłopów i mianował Gyórga Dozsę (1470-1514) ich wodzem. Ta liczba uzbrojonych chłopów przeraziła szla­chtę, która wymogła na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANA, POWSTANIE 1844

  Haiti spra­wowało bardzo surowe rządy w Santo Domin­go (obecna Republika Dominikany) (patrz haitański powtórny podbój santo domin­go 1822). W latach trzydziestych XIX w. Juan Pablo Duarte (1813-1876) zawiązał tajne stowarzyszenie „La Trinitaria", które miało na celu walkę z Haiti. Gdy na Haiti wybuchło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAKE'A RAJDY NA WYSPY KARAIBSKIE 1985-1586.

  W 1580 Francis Drakę (l540?-1596) otrzymał szlachectwo za za­sługi w służbie Anglii (uwieńczone powo­dzeniem wypady na hiszpańskie kolonie i ataki na statki skarbowe, odkrycie nowych ziem ł zajęcie ich dla Korony, podróż dookoła świata). W 1585 Drakę poprowadził eskadrę składającą się z 29...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKAŃSKO-HAITANSKI ZATARG 1963.

  Haiti pozwalało następcom i zwolennikom dawnego dyktatora Dominikany, Rafaela Leonidasa Trujillo Moliny (1891-1961) za­kładać na swoim terenie bazy wypadowe dla ąuerilles działających przeciw Republice Dominikany. Haiti z kolei oskarżało Domi­nikanę o udzielanie schronienia przeciw­nikom Franęois...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZÓW POWSTANIE 1600-1607.

  Fachr ad-Din II (1572-1635) dążył do odzyskania obszarów na terenie obecnego Libanu, bę­dących kiedyś w posiadaniu jego rodu (patrz turków i druzów wojna 1585); jego głów­nym przeciwnikiem była partia jemeńska, na której czele stał władca Trypolisu. W od­różnieniu od swego wroga Fachr podtrzy­mywał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANY WOJNA DOMOWA 1965--1966

  25 września 1963 grupa oficerów obaliła socjalistycznego prezydenta Juana Bos-cha (ur. 1909) i ustanowiła trzyosobowy rząd cywilny. 24 kwietnia 1965 opowiadający się po stronie Boscha wojskowi dysydenci, wspo­magani przez lewicowców, obalili rząd w sto­licy Santo Domingo. W mieście doszło do rozruchów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZÓW POWSTANIE 1925-1927

  Druzo-wie, mała sekta islamska na francuskich terytoriach mandatowych w Syrii, protes­towała przeciw tyranii gubernatora. Jednak protesty nie znalazły odzewu u francuskiego wysokiego komisarza. Wśród druzów wzros­ły nastroje antyfrancuskie. W lipcu 1925 wybuchło powstanie druzów pod wodzą sułtana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORÓW NAJAZDY ek. 1120-950 p.n.e.

  Prehistoryczna Grecja przeżyła trzy większe najazdy ludów mówiących językiem grec­kim. Około 2000 p.n.e. przybyli Mykeń-czycy, posługujący się bronią z brązu, którzy wyparli twórców tamtejszej kultury anatolij-skiej. Następni byli Achajowie (ok. 1500-1400 p.n.e.), którzy żyli obok Mykeń-czyków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWOLUCYJNA WOJNA 1667-1668.

  Król Francji Ludwik XIV (1638-1665) po śmier­ci teścia, króla Hiszpanii Filipa IV (1605--1665), opracował plan opanowania Nider­landów hiszpańskich. Publicznie uzasadniał swe roszczenia do nich tym, że jego żona, hiszpańska królowa Maria Teresa zrezyg­nowała wprawdzie kiedyś ze swych praw do sukcesji w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt

Do góry