Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1563-1570

  Kon­flikt rozpoczął się od umieszczenia przez młodego króla duńskiego Fryderyka II (1534-1588) herbu Szwecji na królewskiej tarczy herbowej. W odpowiedzi szwedzki król Eryk XIV (1533-1577) umieścił obok swojego także herb Danii. Gniew Eryka wzbudziły również inne incydenty: Fryde­ryk zaaresztował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA Z HANZĄ PIERWSZA 1361-1363

  Król Danii Waldemar IV (1320?-1375), widząc uwikłanie Szwecji w Norwegii, w 1360 odzyskał dawne ziemie duńskie w południowej Szwecji (Skania). W 1361 wojska Waldemara pokonały na Gotlandii tamtejsze pospolite ruszenie chło­pów szwedzkich, co umożliwiło Duńczykom przejęcie bogatego miasta Yisby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1643-1645

  Obawa wywołana sukcesami odniesionymi przez Szwedów w 1642 w TRZYDZIESTO­LETNIEJ WOJNIE skłoniły króla Danii Chrystiana IV (1577-1648) do zawarcia porozumienia z cesarzem Świętego Cesar­stwa Rzymskiego Ferdynandem III (1608--1657). W odpowiedzi szwedzkie wojska pod dowództwem Lennarta Torstenssona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA Z HOLSZTYNEM 1348.

  Król Waldemar IV (1320P-1375) dążąc do zjednoczenia duńskiego królestwa, starał się odzyskać wyspę Fionię, zajętą przez Hol­sztyn (północno-zachodnie Niemcy) jako zastaw. W 1348 w traktacie z Nebbegard Holsztyn przyznał Waldemarowi połowę Fionii i zaproponował mu na korzystnych warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1675-1679.

  W 1672 przed HOLENDERSKĄ WOJNĄ król Szwecji Karol XII (1655-1697) zawarł sojusz z królem Francji Ludwikiem XIV (1638-1715). W 1674 armia szwedzka naje­chała Brandenburgię, ściągnięte z zachodu wojska zadały Szwedom klęskę pod Fehr-bellinem w 1675. Następnie Brandenbur-czycy stopniowo zdobywali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-ESTOŃSKA WOJNA 1219-1227

  Szerzenie się chrześcijaństwa w Inflantach - Estonia i Łotwa - doprowadziło do po­wstania podziałów religijnych w tym kraju. Król Danii Waldemar II z pomocą zakonu rycerskiego kawalerów mieczowych z In-flant i biskupa Rygi rozpoczął krucjatę przeciw Estończykom pozostającym pod wpływem prawosławia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD DUPPLIN MOOR 1332

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-PRUSKA WOJNA 1864

  Księstwa Szlezwiku i Holsztynu, zdominowane przez ludność pochodzenia niemieckiego, w 1848 zbunto­wały się przeciw panowaniu Danii i zostały zajęte przez wojska pruskie ściągnięte tam przez Związek Niemiecki, który rościł pre­tensje do obu księstw. Szwedzka pomoc wojskowa, groźba interwencji floty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNSINANE, BITWA POD DUNSINANE 1054.

  Po 1042 armia królestwa anglosa­skiego stopniowo opanowywała Danelaw (patrz wikingów najazdy na anglię, ok­res późniejszy 899-ioie), wreszcie król Ed­ward Wyznawca (1002P-1066) zażądał, by Szkocja uznała zwierzchnictwo Anglii. Gdy Szkoci odmówili, Edward wysłał hrabiego Siwarda z Northumberlandu (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA 1625-1629

  Dania nie­pokoiła się klęskami protestantów w Niem­czech w trakcie TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY. Jednocześnie Habsburgowie (au­striaccy) zaczęli utrudniać Duńczykom po­bieranie opłat od statków wypływających z Bałtyku lub wpływających do niego. Król Danii Chrystian IV (1577-1648) wypowie­dział wojnę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt

Do góry