Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DZURDZENÓW MONGOLSKICH NAJAZD NA CESARSTWO SUNG 1125-1162.

  Dżurdże-nowie mongolscy (chińska dynastia Kin) wystąpili przeciw dawnemu sojusznikowi, chińskiej dynastii Sung, która w czasie podboju Liao pomogła im wypędzić Liao (Kitanów) z południowej Mandżurii i chiń­skich prowincji Szansi i Hopei W 1125 Dżurdżenowie naje­chali terytorium Sungów na północ od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBOABÓW WOJNA 1708-1709.

  Odkrycie złota w Minas Gerais we wschodniej części Brazylii w XVII w. stało się powodem konfliktu między zamieszkałymi w tym regionie osadnikami z Sao Paulo (pauliści), roszczącymi sobie wyłączne prawo do bo­gactw naturalnych, a nowymi osadnikami, zwanymi emboaba (emboabowie w więk­szości byli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZURDZENÓW MONGOLSKICH PODBÓJ PAŃSTWA LIAO 1114-1122

  Na terenie obecnej Mandżurii mongolskie plemiona Dżurdżenów zamieszkałe na północy uzna­wały do 1114 zwierzchność dynastii Liao z południa. W 1114 ich wódz zerwał sto­sunki ze swoim panem zwierzchnim z Liao (państwo Kitanów; dynastię Liao założyły w 947 nomadyjskie plemiona Kitanów). Wojownicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMJMETA POWSTANIE 1803.

  Robert Emmet (1778-1803), który przez dzisiejszych nac­jonalistów irlandzkich jest uważany za bo­hatera narodowego, stanął w 1803 na czele nieudanego powstania przeciw Brytyjczy­kom. Celem powstania miało być ustano­wienie republiki na wzór republiki francu­skiej, zgodnej z ideami Wolfe'a Tone'a (1763-1798)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDWARDA ZAGONY 1355-1356

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWÓCH RÓŻ WOJNY 1455-1485

  Była to walka o władzę, w której udział brały dwie gałęzie dynastii angielskiej. Większość spo­łeczeństwa angielskiego zachowała wobec tej wojny obojętność lub neutralność, protes­towano jedynie, gdy armie przeciwników tratowały pola uprawne. Początkiem wojen stała się opozycja w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1497-1500

  Gdy Jan I (1455-1513) został w 1483 wybrany na króla Danii i Norwegii, miał stać się również królem Szwecji, zgodnie z po­stanowieniami unii kalmarskiej, która połą­czyła korony tych trzech państw. Szwedzki regent Steń Sture Starszy (1440?-1503) nie zgodził się na uznanie Jana I władcą Szwecji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCINA, IRLANDZKA WOJNA O DZIE­SIĘCINĘ 1831

  Zgodnie z obowiązującym prawem katolicy irlandzcy musieli płacić dziesięcinę na rzecz Kościoła Irlandii (ang­likański); dla wyrażenia swego sprzeciwu przeciw niesłusznemu podatkowi zrzeszyli się w Stowarzyszeniu Katolickim, założonym w 1823 przez Daniela O'Connela (1775--1847). Sukces katolików...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1501-1512.

  Chrystian (1481-1559), syn króla Danii, a także Norwegii i Szwecji Jana I (1455--1513) rozpuszczał plotki o planach Stena Sturego Starszego (1440P-1503) opanowania tronów zajmowanych przez Jana. Wezwany przez Jana przybył z wielkim, dobrze uzbro­jonym orszakiem. Widząc to Jan, pełen obaw, schronił się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA DOMOWA 1146-1157

  Gdy król Danii Eryk III Lam zmarł bezpo­tomnie, w 1146 książęta Kanut V (zm. 1157) i Swen III (zm. 1157), wybrani na tron w różnych częściach kraju, rozpoczęli wojnę domową. Trzeci pretendent, Wal­demar (1131-1182), zawarł przymierze ze Swenem. Kanut otrzymał pomoc niemiec­kiego króla Konrada III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt

Do góry