Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „EPOKA WOJEN DOMOWYCH", KOLUMBIJ­SKA 1863-1880

  W 1861 liberał, generał Tomas Cipriano de Mosąuera (1798-1878) ogłosił się tymczasowym prezydentem Ko­lumbii (patrz kolumbijska wojna domowa i86i), rozpoczynając tym samym prawie dwu­dziestoletni okres niełatwych rządów libe­ralnych. W 1863 w Rio Negro zebrało się zgromadzenie konstytucyjne, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTOŃSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1917-1920

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJ­NY I pozostająca pod rosyjskim panowa­niem Estonia ogłosiła niepodległość 28 lis­topada 1917. W odpowiedzi wojska bol­szewickie przystąpiły do ataku. W celu powstrzymania bolszewików do Estonii wkroczyli Niemcy (grudzień 1917). Korzys­tając z niemieckiej ochrony, 24 lutego 1918...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTOŃSKIE POWSTANIE 1343-1345

  Duńscy i niemieccy panowie zajmujący w Es­tonii od czasu DUŃSKO-ESTOŃSKIEJ WOJNY 1219-1227 znaczne obszary ziemi na prawach lenna, nadużyli cierpliwości chłopów estońskich, którym w traktatach pokojowych przyznano pewne prawa i swo­body. Wybuch powstania w dniu św. Jerzego (23 kwietnia) w 1343...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETHELBALDA WOJNY 733-750.

  W VIII W. dwaj wybitni królowie, Ethelbald (wzmian. 716-757) i Offa (wzmian. 757-796) do­prowadzili do dominacji królestwa Mercji w anglosaskiej Anglii. Ethelbald powiększył terytorium Mercji podbijając i okupując (733) region Somerset w brytyjskiej Dum-nonii, co ograniczyło terytoria Brytów na południu do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPSKA WOJNA PRZECIW WAHHABITOM 1811-1818

  W latach trzydziestych XVIII w. arabski teolog Muhammad Abd al-Wahhab (1703-1792) głosił zasady zrefor­mowanego islamu. Jego zdaniem wszelkie doktrynalne lub obrzędowe zmiany wpro­wadzone po śmierci proroka są fałszywe i niezgodne z zasadami islamu. Ten surowy odłam, zwany czasem islamem purytańskim, po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPSKO-SELEUCYDZKA WOJNA 280-279 p.n.e

  Ptolomeusz II Filadelfos (309-246) przyczynił się do wzrostu potęgi Egiptu i jego świetności. Dążąc do opanowania Syrii najechał królestwo Seleucydów i obiegł Damaszek. Syryjczycy pod wodzą króla Antiocha I Sotera (324-261) ponieśli w bit­wie z Egipcjanami druzgocącą klęskę i utra­cili znaczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCIOLETNIA WOJNA 1868-1878

  W latach sześćdziesiątych XIX wieku wielu rodowitych mieszkańców Kuby przeciw­nych było rządom Hiszpanów, którzy utrzy­mali niewolnictwo, podnosili podatki i nie dopuszczali ich do stanowisk rządowych. Gdy w wyniku HISZPAŃSKIEJ REWO­LUCJI 1868 zdetronizowano królową Hisz­panii Izabelę II (1830-1904), 10...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWADORSKA WOJNA DOMOWA 1830--1834

  We wrześniu 1830 Ekwador wystąpił z federacji Wielkiej Kolumbii i przekształcił się w niezależną republikę. Prezydentem został generał Juan Jose Flores (1800-1864), Wenezuelczyk, który przybył do Ekwadoru z armią wyzwoleńczą Simona Bolivara (1783-1830). Prezydent sprawował władzę na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCIU TYSIĘCY GREKÓW ODWRÓT 401 -400 p.n.e.

  Dziesięć tysięcy zaciężnych Greków walczących po stronie Cyrusa, pre­tendenta do tronu Persji, po jego śmierci znajdujących się na wrogim terytorium Per­sji (patrz kunaksa, bitwa pod kunaksą 401 p.n.e.) rozpoczęło marsz w kierunku najbliż­szego zaprzyjaźnionego portu, greckiej ko­lonii Trapezunt nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWADORSKO-KOLUMBIJSKA WOJNA 1863.

  Przez wiele lat Ekwador i Nowa Granada (Kolumbia) toczyły gorące spory graniczne; obie strony dążyły do powięk­szenia terytorium. W 1861 prezydentem Ekwadoru został konserwatysta Gabriel Gar­da Moreno (1821-1875), który pragnął zjednoczyć kraj podzielony klasowo, regio-nalnie i językowo. W tym celu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt

Do góry