Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1946-1954.

  Po wycofaniu się pod koniec ŚWIATOWEJ WOJNY II Japonii z Indo-chin Francja nie dysponowała dostatecz­nymi siłami, by niezwłocznie umocnić swoją władzę w dawnej kolonii. Na północy, Viet-Minh, partia polityczna kierowana przez Ho Szi Mina (1890P-1969) prokla­mowała niepodległą Demokratyczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-AUSTRIACKA WOJNA 1477--1493

  Po śmierci Karola Śmiałego bur-gundzkiego (1433-1477) (patrz burgundz-KO-SzwAjCARSKA wojna 1474-1477) król Fran-cji Ludwik XI (1423-1483) stale dążący do powiększenia terytorium swego kraju, zgło­sił pretensje do Burgundii. Na przeszkodzie tym planom stanęło małżeństwo Marii Bur-gundzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA 1635-1648

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA DOMOWA 1871.

  W czasie FRANCUSKO-PRUSKIEJ WOJNY, po kapi­tulacji i wzięciu do niewoli francuskiego cesarza Napoleona Trzecią (1808-1873) pod Sedanem, w Paryżu ustanowiono m Republikę. Mieszkań­cy bronili oblężonego przez Niemców miasta; głód zmusił ich do kapitulacji 28 stycznia 1871. W tym czasie zgromadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1858-1863

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA RELIGIJNA WOJNA PIERWSZA 1562-1563

  Edykt królewski ze stycznia 1562, zapewniający wolność wyznania francuskim protestantom (hugenotom), wzburzył katoli­ków. Stronnicy katolickiego księcia Franciszka Gwizjusza (1519-1563) zmasakrowali protes­tancką kongregację w YASSY. Hugenoci pod przewodnictwem Ludwika Kondeusza (1530-1569) i hrabiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /6 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1873--1874

  W 1867 cesarz Wietnamu Tu Duć1829-1883) ustąpił resztę Kochinchiny (połu­dniowa część Wietnamu) Francji, która dążyła do ustanowienia szlaku handlowego do połu-dniowo-zachodnich Chin. Do Hanoi wysłano francuskiego podróżnika Francisa Garniera (1839-1873) z małym oddziałem wojska, by rozstrzygnął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA REWOLUCJA 1789-1792

  koniec XVIII w. monarchia absolutna we Franq'i przeżywała ogromny kryzys. Z roku na rok powiększał się deficyt finansów państwa. Gdy tzw. zebranie notablów (powołani przez króla przedstawiciele trzech stanów, głównie jednak szlachty i kleru) nie zgodziło się na uchwalenie podatków koniecznych dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA REWOLUCJA 1830

  Francuska klasa średnia i związana z nią prasa odnosiły się z wielką niechęcią do nieudolnego króla Karola X (1757-1836). Szczególną wrogość budzili zwłaszcza królew­scy doradcy, zagorzali rojaliści. Gdy król po­wierzył utworzenie nowego rządu swemu fa­worytowi, ultrasowi Julesowi de Polignac...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA REWOLUCJA 1848

  Podobnie jak w przypadku FRANCUS­KIEJ REWOLUCJI 1830 również w 1848 obiektem powszechnej krytyki był konser­watywny minister. Tym razem nastroje rewo­lucyjne szerzyły się również wśród robotników, którzy obwiniali rząd za brak działań mających załagodzić kryzys ekonomiczny 1846-1847. Obwinianym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 448

  praca w formacie txt

Do góry