Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRANKOŃSKO-BIZAN1YJSKA WOJNA 803--810

  Karol Wielki, władca Franków (742-814) dążył do tego, aby Bizancjum uznało jego tytuł cesarza Zachodu. Chcąc to uzyskać wszczął wojnę z Bizancjum zmierza­jąc do opanowania Wenecji i Dalmacji, leżą­cych nad Morzem Adriatyckim. Wojsko lądo­we i flota Karola odnosiły na ogół zwycięstwa. W 809...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKÓW l LEMANÓW WOJNA 496

  Po najeździe germańskiego ludu Alemanów na królestwo Franków rypuarskich w rejonie Kolonii nad Renem, Frankowie rypuarscy poprosili o pomoc Chlodwiga (ok. 466-511), króla Franków salickich. W 496 Frankowie pod wodzą Chlodwiga zwyciężyli Alemanów w rozstrzygającej bitwie pod Tolbiac (Zul-pich), na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKÓW l AWARÓW WOJNA 791-796

  Karol Wielki (742-814) wraz z synem Pe-pinem (zm. 810) poprowadził armie fran­końskie przeciw Awarom, ludowi pocho­dzenia tureckiego, którzy opanowali dolinę środkowego Dunaju i plądrując zdobyli wielkie bogactwa. W pierwszej fazie wojny Frankom nie udało się dopaść i rozbić Awarów. Karol Wielki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-PRUSKA WOJNA 1870-1871

  Po zwycięst­wie Prus w SIEDMIOTYGODNIOWEJ WOJNIE Otto von Bismarck (1815-1898), premier pruski, podjął kroki na rzecz zjed­noczenia niezależnych, południowych państw niemieckich w antyfrancuskim Związku Północnoniemieckim. Kiedy w 1870 Prusy starały się umieścić na tronie hiszpańskim księcia z rodu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUZÓW l INDIAN WOJNA 1754-1763.

  Była to ostatnia i decydująca wojna z całego szeregu konfliktów między Francuzami, Brytyjczykami, Indianami i kolonistami

  władzę nad dolinami rzek Świętego Waw­rzyńca i Ohio. Gubernator Wirginii, RobertDinwiddie (1693-1770), wysłał wojska te­rytorialne pod dowództwem Jerzego Wa­szyngtona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-BURGUNDZKIE WOJNY 1464--1465,1467-1477

  Dążenia króla Francji Ludwika XI (1423-1483) do wzmocnnienia władzy centralnej spotkały się z niechęcią i sprzeciwem wielu potężnych panów fran­cuskich, między innymi Karola Śmiałego burgundzkiego (1433-1477) współtwórcy sojuszu książąt - Ligi Dobra Publicznego (1464) - skierowanego przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1648--1659.

  Po zakończeniu TRZYDZIESTO­LETNIEJ WOJNY we Francji wybuchła wojna domowa (patrz frondy wojny 1648-1653). Przywódca rebelii, Ludwik Kon-deusz (1621-1686), zawarł w 1651 sojusz z Hiszpanią. Hiszpania wówczas prowadziła wojnę z Anglią (patrz angielsko-hiszpań-ska wojna 1655-1659), a Anglia walczyła z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1823

  Wielkie mocarstwa obserwowały z uwagą trwające prawie trzy lata frakcyjne walki w Hiszpanii, których celem było rządzenie krajem. Zaalarmowane uwięzieniem króla Hiszpanii Ferdynanda VII (1784-1833) przez uzbrojonych rewolucjonistów, prze­ciwników absolutyzmu, wielkie mocarstwa na Kongresie w Weronie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-NIEMIECKA WOJNA 978-980.

  Lotar (941-986), przedostatni król Francji z dynastii karolińskiej postanowił odzyskać na drodze wojennej Lotaryngię, utraconą na rzecz Niemiec w 925, która w tym czasie znajdowała się pod panowaniem cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona II (955-983), seniora lennego Lotara. Ottono­wi, którego ród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1882-1883

  W 1881 Chiny ogłosiły, że An-nam, czyli Wietnam, pozostaje pod ich zwierz­chnictwem i wysłały wojska w dół Rzeki Czerwonej, by zajęły obszar północnego Ton-kinu. Francja zniecierpliwiona ciągłym prze­śladowaniem przez Wietnamczyków misjona­rzy w Wietnamie, ponownie zaczęła rozszerzać swoje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt

Do góry