Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRONDY WOJNY 1648-1653

  W czasie ma-łoletności króla Francji Ludwika XIV (1638-1715) regentką była jego matka Anna Austriaczka, a pierwszym ministrem Juliusz Mazarini. W 1648 parlament paryski nie zaakceptował dekretów skarbowych. Sprze­ciw wynikał z dążenia do ograniczenia rosnącej władzy królewskiej oraz obrony interesów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTBOLOWA WOJNA 1969

  W latach pięć­dziesiątych i sześćdziesiątych naszego stu­lecia około 300 tysięcy bezrolnych chłopów i bezrobotnych robotników z Salwadoru przeniosło się na tereny zachodniego Hon­durasu, gdzie znaleźli ziemię do uprawy i lepsze warunki do życia. W 1969 rząd Hondurasu wprowadził reformę rolną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELA BUNT 1800.

  Gabriel (ok. 1776-1800), znany także jako Gabriel Pros-ser, głęboko wierzący niewolnik murzyński, miał zamiar wzniecić w hrabstwie Henrico (Wirginia) masowe powstanie niewolników, spodziewając się, że w ten sposób ustanowi w Wirginii niepodległe państwo murzyń­skie. Po miesiącach przygotowywań, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKIE WOJNY CEZARA 58-51 p.n.e.

  Wojny przeciw licznym plemionom zamie­szkującym Galię (w przybliżeniu obszar dzisiejszej Francji) są świadectwem geniuszu wojskowego rzymskiego wodza, Juliusza Cezara (100-44), który zawarł z Pompeju-szem Wielkim (106-48) i Krassusem (115-53) tajne porozumienie, zwane pierw­szym triumwiratem, mające...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /4 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKÓW Z MAURAMI WOJNA PIERWSZA 718-732

  Po podboju państwa Wizygotów w Hiszpanii Maurowie (hiszpańscy muzuł­manie) rozpoczęli najazdy na obszary leżące na północ od Pirenejów; w 718 napadli na Akwitanię i południową Francję, w 719 zdobyli Narbonne. W 721 pod Tuluzą pobi­ły ich wojska Oda (Eudes) (665-735) księcia Akwitanii i wyparły z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASKOŃSKICH PANÓW REBELIA 1368.

  Ed­ward Czarny Książę (1330-1376), angielski zarządca Akwitanii, wywołał wrogie nastroje mieszkańców, gdyż prowadził zbytkowne życie, uciskał ich i narzucił wysokie podatki, które miały pokryć koszty wojny prowadzo­nej przez Anglię. Wielcy panowie gaskońscy zwrócili się w 1368 o pomoc do króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDOŃSKA REBELIA 1826-1827

  W 1821 Hiszpania udostępniła osadnikom amery­kańskim tereny Teksasu, a rok później rząd niepodległego od niedawna Meksyku kon­tynuował tę politykę (patrz meksykańska rewolucja 1821). Amerykanin Hayden Ed-wards uzyskał od Meksyku nadanie i w po­bliżu Nacogdoches we wschodnim Teksasie założył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUGAMELA, BITWA POD GAUGAMELA 331 p.n.e

  W bitwie pod Gaugamelą, w pobliżu Arbeli (obecnie północny Irak), jednej z naj­ważniejszych bitew w historii, wojska mace­dońskie pod wodzą Aleksandra Wielkiego (356-323) pobiły Persów dowodzonych przez Dariusza III (zm. 330) (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Zaprawione w bojach wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIESA REBELIA 1799

  W 1798 Kongres USA w celu pozyskania pieniędzy uchwalił federalny podatek od budynków mieszkalnych. Federalni poborcy podatkowi napotkali w Bucks County (Pen­sylwania) rozgniewany tłum prowadzony przez „kapitana" Johna Friesa (1750-1818), cieszącego się popularnością wędrownego licytatora. Rozwścieczone...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOŃSKA WOJNA DOMOWA PIERWSZA 670-679.

  Chlodwig król Franków salickich w początkach VI w. zjednoczył w swym państwie obok nich również Franków rypuar-skich. Państwo po jego śmierci zostało rozdzielone na trzy królestwa: Neustria (zachodnia Galia, czyli Francja, na północ od Loary), Austrazja (wschodnia Galia, na północ od Loary i na zachód od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 677

  praca w formacie txt

Do góry