Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRENADY OBLĘŻENIE 1491-1492

  Do 1490 większa część Grenady, królestwa Maurów w południowej Hiszpanii (patrz hiszpańsko--muzułmańska wojna 1481-1492), wpadła w ręce wojsk chrześcijańskiej Kastylii. W stolicy króle­stwa, Grenadzie, mieszkańcy nie zdecydowali się na uznanie zwierzchnictwa króla. W 1490 król Ferdynand V (1452-1516)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWATEMALSKA WOJNA 1885

  W 1871 libera­łowie pod przewodnictwem Miguela Garcii Granadosa (1809-1878) i Justo Rufino Barriosa (1835P-1885) po 90 dniach walk zdobyli stolicę i obalili rząd. Był to koniec długiego okresu władzy konserwatystów. Granados był prezy­dentem przez dwa lata, wycofał się w 1873, a jego miejsce zajął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W GUANAJUATO 1810

  Meksykański ksiądz Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) wezwał do zrzucenia hiszpańskiego jarzma (patrz meksykańskie powstanfe 1810-isn) i poprowadził powstań­ców - Indian i Metysów - do miasta Guana-juato w środkowym Meksyku. Zwolennicy Hidalgo ujęli i wymordowali zabarykadowa­nych w składzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GUGLERÓW" WOJNA 1375-1376.

  Enguer-rand VII de Coucy (1340-1397), później hrabia Soissons, zgłaszał pretensje do Argowii, którą rządził jego habsburski kuzyn, książę Leopold III (1351-1386) z Austrii. W czasie drugiej fazy STULETNIEJ WOJNY de Cou-cy dostał od króla Francji pozwolenie i pienią­dze na zebranie l O-tysięcznej armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUJANA, NAPAD NA GUJANĘ 1969

  Uzbro­jone bandy brazylijskich buntowników zaata­kowały Gujanę, zajęły miasta Lethem i Annai w pobliżu granicy w południowo-zachodniej Gujanie (2 stycznia 1969); po paru dniach usunęła je stamtąd armia Gujany. Zginęło kilku policjantów i cywilów. Bandycki napad był prawdopodobnie finansowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORMIAŃSKO-AZERSKI KONFLIKT O GÓRNY KARABACH 1988--1994.

  Źródła konfliktu o tę ormiańską enklawę na terytorium Azerbejdżanu tkwią w XIX w., kiedy do Karabachu, wchodzą­cego w skład imperium rosyjskiego, zaczęli masowo napływać Ormianie (opuszczali oni Persję i Turcję, gdzie byli prześladowani). Migracja ta zmieniła układ narodowościowy na tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMPEl WOJNA 1180-1185

  Yoritomo (1147-1199), syn przywódcy rodu Minamoto, przebywał na wygnaniu w Kanto, we wschodniej Japo­nii, gdy jego ojciec został zamordowany (patrz heiji wojna 1159-1160). Dowiedziaw­szy się, że przywódca rodu Taira, Kiyomori (1118-1181), kazał go stracić, podniósł biały sztandar rodu Minamoto i wyruszył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1914.

  Obie rywalizujące strony z coraz więk­szą zaciekłością naruszały chwiejny pokój ustanowiony na Cyprze w 1964 (patrz gre­ków i turków cypryjskich wojna 1963-1964). W 1973 dokonano zamachu na życie cypryj­skiego prezydenta arcybiskupa Makariosa III (1913-1977) i próbowano uprowadzić członka rządu; w obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1821--1832

  Zachodnia ideologia, ucisk osmań-skich Turków i odkrycie na nowo kultural­nej spuścizny Grecji pobudziły dążenia Gre­ków do odzyskania niezależności od Turcji. Przed 1821 nacjonalistyczne stowarzyszenia greckie, a zwłaszcza Filiki Heteria (Związek Przyjaciół), przyciągały ludzi wykształco­nych;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHASSANIDÓW l LACHMIDÓW WOJNY 500-583

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt

Do góry