Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CYREK JÓZEF SJ

  ur. 13 IX 1904 w Bysinie (k. Myślenic), zm. 2 IX 1940 w Oświęcimiu, Pisarz i działacz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1924 w Starej Wsi (k. Brzozowa); filozofię studiował 1928-31 w Krakowie, a teologię 1931-35 w Lowanium; 1934 przyjął święcenia kapł.; po studiach pracował w Wydawnictwie Apostolstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPRIAN bp.

  zm. 23 lub 25 X 1207, Pochodził prawdopodobnie z Francji albo z franc, obszaru językowego średniow. Lotaryngii.

  Profesję zak. złożył w klasztorze norbertanów w Cappenbergu (Westfalia), skąd prawdopodobnie wyjechał do Steinfeldu, a nast. przed 1181 do klasztoru czes. w Želivie. Do Polski przybył ok. 1185...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRENA, Kirene

  (Szahhat w pn. Libii), Główne miasto i bpstwo w rzym. prowincji Cyrenajka.

  Kolonia gr. założona ok. 630 prz.Chr. ; za króla Ptolemeusza I Sotera (305-282 prz.Chr.) osiedliło się tu wielu Żydów. W I w. prz.Chr. C. opanowali Rzymianie; za panowania ces. Trajana wybuchło powstanie żyd. (115-117); miasto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPRIAN CAMBŁAK, św. Kościoła prawosł.

  ur. w 1. poł. XIV w. prawdopodobnie w Tyrnowie (Bułgaria), zm. 16 IX 1406 w Moskwie, Metropolita, historyk, hagiograf.

  Pochodził z rodziny bułg., zasłużonej dla kultury słow. (stryj G. Cambłaka) ; młodość spędził jako mnich na Athos, a nast. w Konstantynopolu jako urzędnik patriarchy Filoteusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRENAICY

  Szkoła filozoficzna w staroż. Grecji o orientacji skrajnie hedonistycznej (hedonizm), zał. przez Arystypa z Cyreny (ok. 435 — ok. 366 prz.Chr.) — stąd nazwa; przestała istnieć w końcu III w. prz.Chr. z uwagi na brak jednomyślności w poglądach jej zwolenników i pojawienie się epikureizmu.

  Do c. zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPR

  Abpstwo maronickie w Libanie, znane w XIII w., a formalnie eryg. 1357 przez pap. Innocentego VI; władzę nad C. (Jordanią i Izraelem) sprawuje delegat apost. Jerozolimy i Palestyny; bpi C. rezydują latem w Kornet Szahwan, a zimą w Antelias.

  Archidiecezja zajmuje 10 600 km2 i liczy 970 000 mieszk., w tym 95 000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNKÓW

  Wieś w parafii Koziegłowy w dekanacie siewier-skim w diecezji częstochowskiej.

  Drewniany kościół św. Wawrzyńca, późnogot., wzniesiony 1631 przez Walentego Ruraya z Pyskowic, jest budowlą jednonawową z 3-bocznie zamkniętym prezbiterium; ołtarz główny późnorenesansowy pochodzi z 1. poł. XVII w.; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYLKOW IZAAK

  ur. 1841 w Bieżuniu (k. Żuromina), zm. 1 XII 1908 w Warszawie, Żyd. uczony, tłumacz Biblii.

  Studiował w szkole rabinów w Warszawie, Berlinie oraz w Halle, gdzie uzyskał doktorat z filozofii. Od 1865 był kaznodzieją w synagogach warsz. i wykładał Pismo św. w warsz. szkole rabinów. Wydał Kazania i nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYBORIUM

  (gr. kiborion), Konstrukcja architektoniczna z drewna, kamienia lub metalu w kształcie kopuły, rzadziej dachu (wspartego na słupach lub kolumnach), używana od czasów staroż., zwł. na Wschodzie, do osłony ołtarzy, tronów, posągów lub grobów; podkreśla ważność miejsca lub osoby i symbolizuje ich boskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /5 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPR, Kypriake Demokratia, Republika Cypru

  Państwo w Azji Mniejszej na wyspie C. o obszarze 9300 km2 i 633 000 mieszk., głównie Grekach (1970 ok. 80%) i Turkach; do 1200 prz.Chr. znany pod nazwą Alasia, nawiązującą do Elisza z Rdz 10,4 (tablica narodów) i 1 Km 1,7.

  I. OKRES PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKI - C. był zaludniony już w epoce neolitu; świadczą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /17 037

  praca w formacie txt

Do góry