Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CYRYL ALEKSANDRYJSKI bp. Św.

  ur. w 2. pol. IV w. w Egipcie, zm. 27 VI 444 w Aleksandrii, Teolog, ojciec i doktor Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Kształcił się prawdopodobnie w Aleksandrii, a nast. przebywał u mnichów na pustyni; na intelektualną i mor. formację C. wywarł wpływ jego stryj — patriarcha aleks. Teofil, z którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /19 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Pod patronatem C.iM. istniały zarówno w Kościele kat., jak i prawosł. jako organizacje rei., charytatywne i naukowe.

  1. W Kościele katolickim — Papież Klemens VUI erygował 7 XII 1604 przy kościele S. Girolamo degli Illirici w Rzymie Pobożną Unię C.iM., której celem była modlitwa i działalność na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /6 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL BIEŁOZIERSKI

  Św. Kościoła prawosł., ur. ok. 1337 w Moskwie, zm. 9 VI 1427 w Kiriłłowie n. Jeziorem Siwierskim, igumen.

  Życie monastyczne rozpoczął w Moskwie (Simonów Monastyr'), przybrawszy imię C. (na chrzcie otrzymał imię Kosma), i jakiś czas praktykował jurodstwo; po przyjęciu święceń kapł. został 1390...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - IKONOGRAFIA

  C.i M. przedstawiani są jako bpi gr., łac. i słow. (C. niekiedy także jako zakonnik gr.) ; ich atrybutami są księgi i zwój pisma z alfabetem słowiańskim.

  W sztuce włoskiej — C.iM. występują zwykle razem. Na najwcześniejszym zabytku, którym jest fresk z 869 w kościele dolnym bazyliki S. Clemente w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /9 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL JEROZOLIMSKI Św. bp.

  ur. ok. 313 w Jerozolimie, zm. 386 (wg współcz. patrologów 387) tamże, Teolog, doktor Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Jako mnich przebywał początkowo w okolicach Cezarei Palest.; ok. 345 przyjął święcenia kapł., 348 lub 349 (wg C. Baroniusa 359) został przez ariańskiego bpa Cezarei Palest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /9 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL ze SCYTOPOLIS

  ur. ok. 524 w Scytopolis w Palestynie, zm. po 560, Hagiograf.

  Pochodził z rodziny chrzęść. ; 543 wstąpił do ławry św. Euty-miusza pod Jerozolimą, a 555-556 przeniósł się do klasztoru Mar Saba zw. Wielką Ławrą; gromadził tu materiały źródłowe do życiorysów mnichów palest, i najwybitniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL LUKARIS

  ur. 13 XI 1572 w Kandii (obecnie Iraklion na Krecie), zm. 27 VI 1638 w Stambule, Prawosł. patriarcha ekumeniczny.

  Kształcił się 1584-88 w szkole gr. w Wenecji, 1588-94 studiował teologię w Padwie, 1594 został mnichem i przybrał imię C, a 1595 przyjął święcenia kapł.; od 1596 w Polsce, jako egzarcha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRUS WIELKI, Cyrus II Starszy

  (hebr. koresz, stampers, kurusz pasterz), Król pers. z dynastii Achemenidów, założyciel monarchii pers.; panował 559-529 prz.Chr.Jakkolwiek C. wstąpił na tron 559, wg najstarszych źródeł (w tym także bibl.) pierwszym rokiem jego panowania był 538, kiedy zakończył on jednoczenie wszystkich plemion pers...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL z TUROWA

  Św. Kościoła prawosł., bp, ur. ok. 1130 w Turowie n. Prypecią, zm. ok. 1182, kaznodzieja i pisarz.

  W młodym wieku wstąpił do klasztoru św. Borysa i Gleba, gdzie prowadził życie ascet. i działalność kazn.; wyróżniał się wiedzą hist, i teol. oraz znajomością języka gr. ; prawdopodobnie ok. 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY

  Imiona chrzestne Konstantyn i Michał, święci, tzw. sołuńscy bracia, pochodzący z Salonik; C. ur. 826 lub 827, zm. 14 II 869 w Rzymie, M. ur. ok. 815, zm. 6 IV 885 prawdopodobnie w Welehradzie lub w Mikulčicach; apostołowie Słowian, twórcy najstarszego pisma słow. (-» cerkiewno-słowiański język), zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt

Do góry