Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

  (franc, civilisation), Stopień rozwoju społeczeństwa osiągnięty na określonym etapie w zakresie środków i zdolności produkcyjnych oraz instytucji społ., czyli kultury materialnej, w przeciwstawieniu do duchowej (->- kultura). Treść pojęcia c. wyrażano do poł. XVIII w. terminem polityka, kurtuazja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /8 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - DZIEJE

  Początki c. wiążą się z reformistycznym nurtem zmierzającym do ścisłego powiązania reguły Benedykta z Nursji z ascezą i ideałem życia eremickiego, który w XI i XII w. ogarnął Pn. i Zach. Europę.

  Kiedy rozbieżność w interpretacji reguły Benedykta zarysowała siew benedyktyńskiej kongr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /24 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWIŃSKI JAN KAJETAN bp.

  ur. 24 VI 1772 w Kuźmiczach (k. Oszmiany), zm. 17 XI 1846 w Wilnie, Filantrop.

  W 1790 wstąpił do misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Wilnie; po studiach teol. i przyjęciu 1795 święceń kapł. oraz studiach z zakresu nauk polit, na Uniw. Wileńskim został prof, filozofii w seminarium duch. w Wilnie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - W POLSCE

  C. przybyli do Polski w 1. poł. XII w. i na terenach już zagospodarowanych (niem. pogląd o pionierskiej roli cywilizacyjnej c. na ziemiach słow. jest przeakcentowany) założyli do końca XIII w. ok. 25 bogato uposażonych klasztorów; fundowali je książęta i możnowładcy (19) z pobudek rel., gosp.-polit. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /29 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWIŃSKI STANISŁAW

  ur. 29 VIII 1887 w Mohylowie, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), Historyk literatury.

  Po studiach na wydziale filoz. UJ, gdzie z T. Strumiłło i J. Gordyńskim odznaczył się jako pionier skautingu pol.; 1910-19 był nauczycielem języka pol. w gimnazjach wil., a 1919-21 warsz.; 1924 doktoryzował się na Uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYLLONAS, Quirillona

  Prawdopodobnie kapłan lub diakon, żył w końcu IV i w pocz. V w., syr. poeta, teolog.

  Przebywał w Edessie, gdzie pisał pieśni o wielkim walorze artyst.; treścią pierwszej z nich (z ok. 396) jest najazd Hunów na Syrię; dalsze 5 opisują nawrócenie Zacheusza, umycie nóg apostołom przez Jezusa, paschalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL I, Konstancin Markow

  ur. 3 I 1901 w Sofii, zm. 9 Ul 1971 tamże, Patriarcha całej Bułgarii, historyk Kościoła.

  Kształcił się 1914-20 w seminarium duch. w Sofii, nast. studiował teologię w Belgradzie i filozofię w Zagrzebiu; 1923 został prof, seminarium duch. w Sofii, wstąpił do monasteru w Rile, przybierając imię C;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Początkowo kształcili się w Salonikach, gdzie poznali język słow., a nast. w akademii ces. w Konstantynopolu, m.in. pod kierunkiem -»• Focjusza. C. studiował przede wszystkim klasyków staroż. i teologię patryst.;

  ok. 847 przyjął święcenia kapł. i był bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /10 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL VI, Mina el - Baramussi

  ur. 1902, zm. 11 III 1971 w Aleksandrii, Papież prawosł. Kościoła koptyjskiego.

  Po studiach w Kairze wstąpił do monasteru Deir Baramus w Wadi en-Natrun i przez 10 lat prowadził życie anachorety (4 lata w grocie górskiej, 6 lat w grocie k. Kairu) ; wspierając studentów, wielu z nich zachęcił do życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - KULT

  Kult jaki od chwili śmierci C i M. żywili ich uczniowie, upowszechnił się wśród Słowian w X i XI w.

  1. Rozwój — W Rzymie od IX w. kult koncentrował się wokół grobu C. w dolnym kościele bazyliki Klemensa Rzym.; po jej zajęciu 1798 przez wojska franc. — w kościele Santa Maria in Vallicella, dokąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /10 679

  praca w formacie txt

Do góry