Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZACKI TADEUSZ

  ur. 28 VIII 1765 w Porycku (k. Włodzimierza Wołyńskiego), zm. 8 II 1813 w Dubnie (k. Łucka), Organizator szkolnictwa, bibliofil.

  Wykształcony przez ks. F. Grodzickiego, zwł. w zakresie filologii klasycznej, został praktykantem sądów zadwornych w Warszawie; pozostając w kontakcie z J. Albertrandim i A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - DUCHOWOŚĆ

  Cysterska powstała w wyniku modyfikacji monastycyzmu benedyktyńskiego (-» benedyktyni LII, benedyktyńska reguła), zapoczątkowanej i udoskonalonej przez twórców wspólnoty -> Roberta z Molesmes, -» Alberyka z Citeaux, Stefana Hardinga, a zwł. -» Bernarda z Clairvaux; zarysowali oni jej podstawy, dążąc przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYZJOJAN, cisiojanus

  (od łac. cisio skrót nazwy święta Circumcisio obrzezanie i janus skrót nazwy miesiąca Januarius), Średniow. wierszowany kalendarz kośc., oparty na nieruchomych świętach kalendarza liturgicznego, określający datę dzienną za pomocą sylab.

  Składał się z 12 mnemotechnicznych dwuwierszy, w układzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - LITURGIA

  Kształtowała się w XI-XII w. w ścisłym związku z liturgią rzym. i galijską (msza) oraz -benedyktyńską regułą (oficjum godzin kan.); po Soborze Tryd. była kilkakrotnie modyfikowana. Przewidziana do sprawowania przez wspólnoty c, odznacza się prostotą (-* cystersi III) i odrębnym śpiewem (-> chorał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /11 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYLO - METODIAŃSKI RUCH

  Słowiański ruch religijno-narodowy, zapoczątkowany w poł. XIX w. na Morawach w celu odrodzenia krajów słow. ; głosił braterstwo ludów w oparciu o idee -> Cyryla i Metodego, równouprawnienie narodów słow. oraz zjednoczenie chrześcijaństwa wsch. z zach. w całej Sło-wiańszczyźnie, odcinając się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAADAJEW PIOTR JAKOWLEWICZ

  ur. 7 VI 1794 w Moskwie, zm. 26 IV 1856 tamże, Myśliciel i publicysta.

  Po studiach uniw. w Moskwie służył w armii, gdzie związał się z dekabrystami; 1821, mimo zapowiadającej się kariery, podał się do dymisji; odbył kilkuletnią podróż po krajach Europy Zach., gdzie zajmując się idealizmem niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - SZTUKA SAKRALNA

  Twórczość artystyczna c. wyrosła na gruncie umiłowania nade wszystko piękna duchowego i mor., zgodnie z zasadami ściśle określonymi przez Bernarda z Clairvaux w przepisach obejmujących sprawy budowlane, architektoniczne i artyst. ; obowiązywała zasada jak największej prostoty w konstrukcji budynków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /15 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERKI, Zakon Cysterek, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

  Żeńska gałąź cystersów, obejmująca kongregacje i klasztory inkorporowane do zakonu lub będące pod jurysdykcją bpów diec., mające regułę i duchowość cysterską.

  I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Pierwszy klasztor c. powstał 1120-25 w Tart (na pn.-wsch. od Cîteaux) we Francji przy współudziale opata z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /18 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTATY BIBLIJNE

  Teksty lub zwroty w księgach NT pochodzące ze ST (poza kilkoma wyjątkami), zapowiadane w zasadzie formułą wprowadzającą, np. „aby się wypełniło Pismo", jak powiedział Izajasz „jest napisane", „mówi Pismo święte".

  Badania nad c.b. w NT wykazały, że większość z nich mniej lub bardziej dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

  Zakon mniszy (proweniencji benedyktyńskiej), zał. w XI w. we Francji, nawiązujący do pierwotnej reguły Benedykta z Nursji (benedyktyńska reguła) i ideału życia eremickiego (eremici).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry