Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZAJKA STANISŁAW bp.

  ur. 13 XI 1897 w Kamiennej (k. Lubienia Kujaw.), zm. 4 VII 1965 w Częstochowie.

  Po studiach teol. w seminarium duch. we Włocławku przyjął 1920 święcenia kapł. i nast. był wik. w Konopiskach, Pajęcznie i Częstochowie; 1927 specjalizował się w zakresie prawa kan. na KUL, uzyskując 1930 doktorat na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJKOWSKI, Czajkowski FRANCISZEK SALEZY ks.

  ur. 28 II 1742 w okolicach Lwowa, zm. 15 VI 1820 w Łowiczu, Kartograf i historyk.

  W 1758 wstąpił do jezuitów i 1762-65 studiował filozofię w Lublinie, a 1765-70 matematykę i teologię we Lwowie; po kasacie zakonu (1773) inkardynowany przez bpa M.J. Poniatowskiego do diecezji płoc; 1781 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJKOWSKI PIOTR IUICZ

  ur. 7 V 1840 w Wotkinsku (Udmurcka SRR), zm. 6 XI 1893 w Petersburgu, Kompozytor.

  Po studiach prawniczych pracował przez pewien czas jako urzędnik państw.; studia muz. odbył 1863-65 w konserwatorium petersburskim pod kierunkiem A. Rubinsteina; 1866-77 wykładał teorię muzyki w konserwatorium moskiewskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKI WWJDZIMJERZ kard.

  ur. 16 IV 1834 w Porycku (k. Włodzimierza Wołyńskiego), zm. 8 III 1888 w Rzymie, Poeta, publicysta, dyplomata papieski.

  Zmuszony 1851 z powodu choroby do opuszczenia kraju, zamieszkał w Rzymie, gdzie zjednał sobie szacunek i przyjaźń m.in. pap. Piusa IX, którego został doradcą; był inicjatorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /4 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAD, République du Tchad

  Autonomiczna republika w Afryce Środk. (od 1958) z ograniczeniami przewidzianymi dla Wspólnoty Franc; pełną niepodległość uzyskała 12 VIII 1960; liczy 1,28 min km2 i 3,95 min mieszk. (1974).

  Misje chrzęść w Cz. rozpoczęli 1920 protestanci, a misje kat. 1929 duchacze, którzy przybyli do Cz. z prefektury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAITANJA

  Właśc. Wiśwambharamiśra, ur. 1485 prawdopodobnie w Nadiya (Bangladesz), zm. 1527 (lub 1534), bramin hinduski, reformator wisznuizmu.

  Nie pozostawił po sobie żadnych dzieł; podbudowę filoz.--dogm. jego doktryny stworzyli teologowie wisznuizmu, głównie Dziwa Goswami i Baladewa.

  Jako mistyk i ekstatyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACHOWSKI BONIFACY OFMObs

  ur. 1582 w Prusach, zm. 1638 w Brześciu Litew., Działacz zakonny.Śluby zak. złożył 1612 w Wilnie; po studiach był lektorem teologii w Poznaniu;

  1628 przeszedł do reformatów; na kapitule w Krakowie 1634 doprowadził do zjednoczenia reformatów z bernardynami i został ich prow. ;

  niesprawiedliwe traktowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJEWICZ LUDWIK ks.

  ur. 19 VIII 1826 w Raciążu (k. Ciechanowa), zm. 14 V 1909 w Warszawie, Działacz polityczny.

  Studia teol. odbył w seminarium duch. w Warszawie oraz w tamt. Akademii Duchownej Rzym.-Kat. i 1850 przyjął święcenia kapł.; 1850-55 był prefektem gimnazjalnym, 1855-61 prefektem Instytutu Agronomicznego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACHÓRSKI WŁADYSŁAW

  ur. 22 IX 1850 w Lublinie, zm. 13 I 1911 w Monachium, Malarz.

  W 1866-68 był uczniem R. Hadziewicza w warsz. Klasie Rysunkowej; 1868-69 studiował w Dreźnie, 1869-71 był w Monachium uczniem H. Anschütza, R. Seitza i A. Wagnera, a od 1871 w Pracowni K. Pilotyego; rozgłos zyskał wielofigurową kompozycją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKA RÓŻA

  Imię zak. Elżbieta od Jezusa Ukrzyżowanego, franciszkanka, ur. 22 X 1876 w Białej Cerkwi (Ukraińska SRR), zm. 15 V 1961 w Laskach (k. Warszawy), organizatorka opieki nad niewidomymi, założycielka zgrom. -> franciszkanek służebnic Krzyża.

  Otrzymała staranne wykształcenie domowe; po utracie wzroku (1898)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt

Do góry