Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1657--1668

  Po śmierci króla Portugalii Jana IV (1605-1656) w kraju obawiano się, że Hisz­pania ponowi próby odzyskania władzy (patrz hiszpańsko-portugalska wojna 1041-1644) i w związku z tym dążono do sojuszu z Fran­cją, Anglią i Szwecją, przygotowywano się również do ewentualnego najazdu Hiszpanii. Hiszpanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1735--1737

  Za panowania króla Filipa V (1683-1746) Hiszpania została wciągnięta w POLSKĄ WOJNĘ SUKCESYJNĄ, w któ­rej poparła roszczenia Stanisława Leszczyń­skiego do polskiego tronu i zawarła sojusz z Francją skierowany przeciw Austrii. Jedna armia hiszpańska razem z francuską wkro­czyła do Lombardii i Italii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1762

  Za panowania króla Karola III (1716-1788), w pierwszych latach SIEDMIOLETNIEJ WOJNY Hiszpania zachowała neutralność. Zwycięstwo Wielkiej Brytanii nad Francją zagrażało jednak poważnie pozycji Hiszpanii w Europie i na innych kontynentach (a szczególnie handlowi Hiszpanii w kolo­niach amerykańskich). W tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 977--997

  Muhammad ibn Abu Amir (939--1002) wspierany przez teścia, arabskiego wodza Kalbiego (zm. 981), pozbawił władzy, ale nie tronu, nieudolnego kalifa Kordoby Hiszama II (zm. 1034?) z dynastii Omaj­jadów. Później Kalbi zaczął obawiać się potęgi ibn Abu Amira i zawarł sojusz z chrze­ścijańskimi królami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 1001-1031

  W celu zdławienia powstania chrześcijańskiego w Kastylii (Hiszpania) Muhammad ibn Abu Amir al-Mansur (939-1002) wyruszył na czele wojsk muzuł­mańskich w górę rzeki Duero. W pobliżu Calatanazar natknął się na liczne siły chrześ­cijańskie (1001) i musiał się wycofać. Po śmierci Al-Mansura w 1002...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 1172- -1212

  Po pokonaniu krnąbrnych możnowład-ców i umocnieniu swej władzy król Kastylii Alfons VIII (1155-1214) podjął działania przeciw muzułmańskim najeźdźcom, Almo-hadom (patrz almohadów podbój muzuł­mańskiej hiszpanii 1H6-1172), uwieńczone od­zyskaniem królestwa Cuenca (l 177). Chrześ­cijańscy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 1230--1248

  Król Kastylii i Leonu Ferdynand III (1199-1252), gorliwy chrześcijanin o przydo­mku Święty, pragnąc odzyskać południową Hiszpanię, podjął przeciw Maurom (hiszpań­skim muzułmanom) energiczną krucjatę.

  Wojska hiszpańskie wkroczyły do doliny rzeki Gwadalkiwir, zaatakowały mauretań­skie twierdze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-AMERYKAŃSKA WOJNA 1898

  Prasa Stanów Zjednoczonych szeroko roz­pisywała się o złym traktowaniu mieszkań­ców Kuby przez władze hiszpańskie, podając sensacyjne i często przesadzone wiadomości (patrz kuby wojna o niepodległość 1895-1898). 15 lutego 1898 w nie wyjaśnionych okolicznościach nastąpił wybuch na pan­cerniku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 1481-1492

  Pokój między Maurami i chrześcijanami w południowej Hiszpanii został zerwany 26 grudnia 1481 na skutek niespodziewanego najazdu króla Grenady Muleya Hacena Ali Abu al-Hasana (zm. 1485), który zdobył twierdzę Zahara w po­bliżu Rondy. W odpowiedzi, w podobnie zaskakujący sposób, markiz Kadyksu zdobył 28...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1859--1860

  Ataki muzułmanów arabskich na posiadłości hiszpańskie Ceutę i Melię w Ma­roku skłoniły Hiszpanię do wypowiedzenia wojny Maroku (22 października 1859). Sułtan Maroka odmówił zapłacenia odpowiednio wysokiej rekompensaty za szkody wyrządzone hiszpańskim obywatelom, co premier Hiszpa­nii Leopoldo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt

Do góry