Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INDUS, BITWA NAD RZEKĄ1231

  Czyngis-chan (1167P-1227) kierując się za­sadą, że nie należy pozostawiać przy życiu nikogo, kto w przyszłości mógłby stanowić zagrożenie, ruszył z mongolskim wojskiem w góry Hindukusz w pościgu za Dżalal ad-dinem (zm. 1231), synem pokonanego szacha Chorezmu (patrz mongolsko-perska wojna pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILIRIJSKA WOJNA PIERWSZA 229-228 p.n.e.

  Greckie państwa zwykle unikały kon­taktów z wojowniczymi, barbarzyńskimi Ilirami. Natomiast ekspansywni Rzymianie postanowili przystąpić do rozmów z królową Teutą (wzmian. 230-220) z Ilirii, gdy ich kupcy zostali obrabowani i zamordowani w 230 przez piratów iliryjskich. Wojownicza królowa przyjęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYCKA WOJNA DOMOWA 1423-1434

  Husyci, zwolennicy Jana Husa (1369-1415) w Czechach i na Morawach, podzielili się w czasie HUSYCKICH WOJEN na dwa odłamy: na radykalnych taborytów i umiar­kowanych utrakwistów. W 1423 doszło do walk między oboma odłamami, w których taboryci pod wodzą Jana Żiżki wygrali bitwy pod Horicami i Strahovem. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURASKA WOJNA PARTYZANCKA 1981-1982

  KARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1982-1990; SAL-

  wadorska wojna domowa 1977-). Marksis­towscy partyzanci przeszkoleni przez Ku-bańczyków napadali na obiekty rządowe i prowadzili w miastach działania terrorys­tyczne, jak np. ostrzelanie ambasady Stanów Zjednoczonych w Tegucigalpie, stolicy Hondurasu, porywanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURASKO-NIKARAGUAŃSKA WOJNA 1907

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRABIEGO WOJNA 1533-1536

  Ostre spo­ry religijne w Danii pomiędzy luterańskimi mieszczanami i chłopami a katolicką szlach­tą doprowadziły do sytuacji, w której po śmierci króla Fryderyka I (1471?-1533) zdominowany przez szlachtę rigsraad (rada państwa) postanowił sprawować tymczasowe rządy; zdecydowano nie udzielać poparcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKA WOJNA W BRAZYLII 1624--1629

  W 1621 powołano holenderską Ko­mpanię Zachodnioindyjską do prowadzenia handlu w Nowym Świecie (Ameryka Pół­nocna i Południowa), a przede wszystkim w celu wyparcia Portugalii z jej posiadłości na tych terenach, podobnie jak to zrobiła analogiczna kompania na Dalekim Wscho­dzie. W 1624 flota kompanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUKBALAHAPY POWSTANIE 1946-1954

  W latach trzydziestych XX w. w bogatych rolniczych okręgach środkowej części wyspy Luzon na Filipinach, gdzie bezrolni chłopi domagali się reform, działali aktywiści ko­munistyczni i socjalistyczni. Gdy Japończycy zajęli Filipiny w 1942 (patrz światowa wojna ii na oceanie spokojnym 1941-1945) wielu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKO-ANGIELSKA WOJNA PIER­WSZA 1652-1654

  Ogromnym osiągnię­ciem Commonwealthu - rządu angielskiego ustanowionego po egzekucji króla Karola I (1600-1649) - było podwojenie liczby okrę­tów wojennych i uchwalenie Aktu Nawiga­cyjnego z 1651 (patrz angielska wojna domowa druga i648-i65i). Akt Nawigacyj­ny, który miał zapewnić rozwój angielskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUNÓW NAJAZDY NA CESARSTWO RZYM­SKIE 375-454

  Hunowie, koczowniczy lud azjatycki, nadciągnęli ze stepów położo­nych na północ od Morza Czarnego; przez 80 lat najeżdżali i plądrowali cesarstwo rzymskie. W 375 walczyli z Gotami, po­konali Ostrogotów (Goci Wschodni) i kie­rując się w stronę Dunaju, wypierali na zachód Wizygotów (Goci Zachodni) z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt

Do góry