Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IRAŃSKA REWOLUCJA 1979.

  Rządy szacha Iranu, Mohammada Rezy Pahlawiego (1919-1980), budziły sprzeciw liberałów i intelektualistów, którzy uważali, że rządzi despotycznie i po dyktatorsku. Krytykowali go również konserwatyści, którzy uważali, że jest zbyt prozachodni i postępowy. Te dwie, zupełnie różne grupy w ciągu 1978...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1971

  W wyniku PAKISTAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ 1971 ponad 10 milionów ucho­dźców ze wschodniego Pakistanu (Bangladesz) schroniło się w zachodnim Bengalu, jednym z najuboższych regionów Indii. Apel Indii 0 pomoc międzynarodową pozostał bez echa.

  Popierając faworyzowany Pakistan, prezy­dent Stanów Zjednoczonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IROKEZÓW l HURONÓW WOJNA 1648--1650

  Huroni, Indianie zamieszkujący obec­ne Ontario (Kanada), i Irokezi, Indianie zajmujący duże obszary na południu, byli odwiecznymi wrogami. W1648 Irokezi otrzy­mali broń palną od holenderskich osadników i handlarzy zamieszkałych w Fort Orange (Albany, stan Nowy Jork). Uzbrojeni w nową broń najechali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRAŃSKO-IRACKA WOJNA 1980-1988

  Sąsiadujące ze sobą państwa Irak i Iran prowadzą długo-trwały spór o rzekę Szatt al-Arab długości 195 km, przepływającą obok Basry, głów­nego portu Iraku, oraz irańskiego portu Abakan, i uchodzącą do Zatoki Perskiej (zachodni brzeg w dolnym biegu rzeki jest częścią granicy iracko-irańskiej)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFLANCKIE WOJNY 1558-1583

  Dążąc do uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego i roszcząc pretensje do Inflant (Estonia i Łotwa) car rosyjski Iwan IV Groźny (1530-1584) w 1558 najechał te ziemie, pozostające do tej pory we władaniu inflan­ckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. Po utracie Narwy, Dorpatu (Tartu) i innych terenów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRLANDII PÓŁNOCNEJ WOJNA DOMOWA 1969

  Trzy czynniki leżą u podłoża uporczy­wego konfliktu w Irlandii Północnej (Ulster): odwieczny antagonizm między Brytyjczykami a Irlandczykami, przez długi czas traktowany jako spór między katolikami (Irlandczycy) a protestantami (Brytyjczycy); zmuszanie Ulsteru (około 60% protestantów) do politycz­nej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKÓW POWSTANIE 1535-1536

  W latach 1532-1533 Hiszpanie pod wodzą Francisca Pizarra (1475P-1541) i Diega de Almagro (l 475?-1538) bez większych trudności opa­nowali imperium Inków w Peru. Hiszpanie podstępnie pojmali władcę Inków Atahualpę (Atabalipa) (l500?-1533), uwięzili go i za­mordowali pod zarzutem spisku przeciw Hiszpanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1965

  Wrogość między Indiami a Pakistanem pogłębiła się po 1958, kiedy generał Mo-hammad Ayub Khan (1907-1974) zdo był władzę w Pakistanie i podpisał z Chinami układ o przyjaźni, który zagroził bezpieczeńs­twu granicy Kaszmiru i Chin. Negocjacje między Indiami i Pakistanem nie przyniosły rezultatów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKA WOJNA DOMOWA 1947-1948

  W 1947 podejmowano starania, by w przy­szłości Indie były nie tylko niezależne od Wielkiej Brytanii, ale stanowiły również jedno zjednoczone państwo obejmujące cały obszar Półwyspu Indyjskiego. Wysiłki po­szły na marne, ponieważ Liga Muzułmańska i Indyjski Kongres Narodowy nie mogły osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDIAN ABNAKI WOJNA PIERWSZA 1675--1678

  Indianie ze związku plemiennego Abnaki zamieszkiwali obecne tereny stanu Maine, New Hampshire i Yermont. W so­juszu z Francuzami prowadzili przez 50 lat walkę z angielskimi osadnikami osiedlają­cymi się na ich terenie. Gdy Wampanoago-wie pod dowództwem króla Filipa (Metaco-meta) (zm. 1676) powstali w 1675 w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt

Do góry