Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JAPOŃSKA WCZESNA WOJNA DZIEWIĘCIO­LETNIA 1051-1062

  Ród Abe panował nad częścią prowincji Mutsu, której granicę stanowiła rzeka Kitakami w północno--wschodniej Japonii. Abe nie płacili podat­ków i nie chcieli brać udziału w wydatkach prowincji. Gdy klan zaczął powiększać swoje posiadłości, gubernatorzy prowincji Mutsu i Dewa połączyli siły i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1703

  W 1703 janczarzy i inne formacje wojskowe, które nie otrzy­mały żołdu od Porty, podniosły trwający sześć tygodni bunt. Niewiele brakowało, a rebelia przekształciłaby się w wojnę domo­wą. Sułtan turecki Mustafa II (1664-1704) schronił się w Adrianopolu, zebrał armię i nie podporządkował się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOBITÓW POWSTANIE 1689-1690

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1730

  Mimo sukcesów władcy Persji Nadira Szacha (1688-1747), który usunął tureckich osadników ze znacz­nych obszarów Persji (patrz perska wojna domowa 1725-1730), nie wysłano tam jan-czarów. Działania perskie rozszerzyły się nawet na terytorium Turcji i stały się powodem TURECKO-PERSKIEJ WOJNY 1730-1736...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOBITÓW POWSTAHIE 1715-1716

  Zwyciężeni podczas pie­rwszej próby przywrócenia Jakuba II (1633-1701) na tron Anglii i Szkocji (patrz jakobitów powstanie 1689-1590), jakobici w 1707 występowali przeciw unii Szkocji i Anglii, a w 1713 czterema głosami prze­grali głosowanie nad wnioskiem o rozwią­zanie unii. Po śmierci królowej Anny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1807-1808

  Wobec Ilie-lojalności janczarów sułtan turecki Selim III (1761-1808) wydał w 1805 dekret powołujący pułki „nowego systemu", szkolone według ówczesnego wzoru francuskiego. Europejscy janczarzy gwałtownie sprzeciwili się temu i dekret odwołano. W 1807 przeciw wprowa­dzeniu mundurów wzorowanych na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOBITÓW POWSTANIE 1745-1746

  Jakobici, w których szeregach dominowali Szkoci, w 1719 i 1742 snuli plany wzniecenia po­wstania, które miało poprzeć dążenia do tronu potomków zdetronizowanego króla Jakuba II (1633-1701) (patrz jakobitów powstanie nis-ma). W 1745 przybył do Szkocji wraz z siedmioma ludźmi Karol Edward Stuart (1720-1788)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1826

  Sułtan turecki Mehmed II (1784-1839), obdarzony przydo­mkiem „reformator", dążył do pozbycia się niezdyscyplinowanych janczarów, formacji elitarnej, najpotężniejszych wrogów tronu w imperium tureckim. Przekonany, że refor­my armii są niezbędne, i wiedząc, że wcześ­niejsze próby napotykały gwałtowny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMESONA NAJAZD 1895-1896

  Cecil John Rhodes (1853-1902), brytyjski premier Kraju Przylądkowego i sir Leander Starr Jameson (1853-1917), brytyjski zarządca kraju Maszonów, zamierzali obalić burski rząd w Transwalu kierowany przez prezy­denta S. J. Paula Krugera (1825-1904). Rhodes, właściciel zasobnych kopalni dia­mentów, snuł plany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMESTOWN, MASAKRA W JAMESTOWN 1622

  Angielscy koloniści osiedli w James-town (Wirginia) utrzymywali w 1607 dobre stosunki z mieszkającymi w okolicy ple­mionami Indian z algonkińskiej grupy ję­zykowej, tworzącymi konfederację pod do­wództwem Wahunsonacocka (1550?-1618), znanego wśród Anglików jako Powhatan. Po śmierci Wahunsonacocka wodzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt

Do góry