Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KANDll WOJNA 1645-1669

  Sułtan turecki Ibrahim I (1615-1648) rozpoczął działania wojenne w celu zdobycia weneckiej kolonii Kandii (Kandią nazywali Wenecjanie Kretę i jej główne miasto Iraklion). Turcy szybko zdobyli przyczółek na wyspie i w 1648 obiegli Iraklion. W tym czasie weneckie okręty zablokowały Dardanele, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO NAJAZD NA PÓŁNOC­NĄ HISZPANIĘ 777-801

  Karol Wielki (742-814), gdy uznał, że sytuacja w Saksonii jest opanowana (patrz karola wielkiego wojna z sasami 772-804), a jednocześnie wiedząc o tym, że Hiszpanię arabską roz­rywają wewnętrzne walki, na prośbę arab­skich przeciwników dynastii Omajjadów w 777 na czele licznej armii wyruszył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPPELSKIE WOJNY 1529, 1531.

  Napięcia między katolikami i protestantami w Szwajca­rii były w XVI w. odbiciem podobnych sporów w Niemczech (patrz chłopska woj­na w niemczech 1524-1525; szmalkadzka wojna 1546-1547). W Zurychu oraz w kantonie zuryskim mieszkali protestanci, pozostający pod silnym wpływem protestanckiego refor­matora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO PODBOJE 771-814

  Zgodnie ze zwyczajem frankońskim po śmierci Pepina Krótkiego (714?-768), pier­wszego króla Franków z dynastii Karolin­gów, królestwo podzielono między dwóch synów, Karola (742-814) i Karlomana II (751-771). Nieskłonni do współpracy bracia (co, jak się wydaje, było powszechne u Fran­ków) władali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARABINOWA WOJNA PLEMIENIA BASUTO 1880-1881.

  Wprawdzie wodzowie Basuto z Sotho w południowej Afryce prosili Bry­tyjczyków o ochronę przed Burami (patrz basuto plemienia wojna isós-ises), nie chcieli jednak rezygnować z własnej władzy plemiennej. Gdy Brytyjczycy zaniepokojeni rozpowszechnianiem się broni palnej na­kazali, by Basuto zdali broń...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1991

  Premier Kambodży Poi Pot (ur. 1925) stał na czele Czerwonych Khmerów (komunistów), którzy poczynając od 1976 zaczęli wprowadzać drastyczne zmiany w kraju (patrz kambodżańska wojna do­mowa 1970-1975); dyktatorski rząd Poi Pota przejął całą ziemię i wszystkie środki pro­dukcji oraz masowo dopuszczał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO WOJNA Z SASAMI 772-804

  Z wielu wojen Karola Wielkiego (742-814) najbardziej długotrwała była woj­na z Sasami, ostatnim pogańskim, niezależ­nym plemieniem w Niemczech. W odróż­nieniu od swoich pobratymców z Brytanii, Sasi - podobnie jak ich słowiańscy i skan­dynawscy sąsiedzi - nie kwapili się do przyjęcia chrześcijaństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD KARKEMISZ 605 p.n.e.

  Babilończycy wraz z Medami doko­nali w 609 podziału północnej części im­perium asyryjskiego między siebie (patrz asyryjskie wojny ok. 746-009 p.n.e.), Syrię i Palestynę opanował natomiast egipski faraon Necho II (wzmian. ok. 609-593) w ostatnich latach istnienia Asyrii sprzy­mierzony z nią. Król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALMARSKA WOJNA DOMOWA 1520-1523

  W 1520 duńska armia pod dowództwem króla Chrystiana II (1481-1559), który usiłował pozostać nadal królem Szwecji na mocy unii ka-Imarskiej (unia trzech królestw - Danii, Szwecji i Norwegii), najechała Szwecję i opa­nowała ją. Rywal Chrystiana, Stan Sture Młodszy (1493-1520), regent Szwecji, został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUSTYNIANA WOJNA PERSKA PIERWSZA 524-532

  Persowie najeżdżali wschodnie obszary cesarstwa. Około 524 zaczęli wdzie­rać się do Mezopotamii, co zmusiło cesarza Justyniana I do wysłania posiłków w celu odparcia najazdu. W 527 Justynian I powie­rzył swemu najlepszemu wodzowi, Beliza-riuszowi (505P-565), naczelne dowództwo w wojnie z Persami. W 530...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt

Do góry