Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOSTARYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1948

  Wybory prezydenckie w Kostaryce wygrał w 1948 Otilio Ulate (1895-1973), ale l mar­ca 1948 Kongres uznał wybory za nieważne i anulował ich wynik. Ta decyzja spowodo­wała wybuch wojny domowej między zwo­lennikami Ulate, którym przewodził plan­tator, pułkownik Jose „Pepe" Figueres Ferrer (ur. 1908), a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORNUOWA PUCZ 1917

  Konserwatywni generałowie rosyjscy popierani przez Alek­sandra Kiereńskiego (1881-1970), który zastąpił księcia Gieorgija Lwowa (1861--1925) na stanowisku premiera w rządzie tymczasowym, postanowili ustanowić dyk­taturę wojskową i położyć kres rosnącej anarchii i rozprzężeniu w armii, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOWENANTU ZWOLENNIKÓW POWSTANIE 1666

  Król Anglii, Szkocji i Irlandii Karol II (1630-1685) podpisał ugodę z prezbiteria-nami (patrz angielska wojna domowa druga i648-i65i), by utorować sobie drogę do tronu. Ponieważ sam nie miał zamiaru powrócić do Szkocji, powierzył rządy w tym kraju umiarkowanemu zwolennikowi Ko-wenantu („Kowenant"...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORSYKAŃSKIE POWSTANIA 1729-1769

  Korsykanie byli niezadowoleni z władania przez Genuę ich wyspą, z ograniczenia ich autonomii, z obciążeń podatkowych. Wybu­chło żywiołowe powstanie, któremu przewo­dziła miejscowa szlachta. Opanowano tereny położone w głębi wyspy. W 1735 ogłoszono niepodległość Korsyki. Z pomocą wyspie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOWENANTU ZWOLENNIKÓW POWSTANIE 1679

  Represje w stosunku do prezbiterian szkockich podejmowane przez Johna Mait-landa (1616-1682), księcia Lauderdale, jed­nego z głównych ministrów króla Anglii Karola II (1630-1685), wywoływały wzbu­rzenie zwolenników Kowenantu; rozwście­czeni prezbiterianie podnieśli bunt i zabili arcybiskupa Jamesa Sharpa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORYNCKA WOJNA 395-387 p.n.e.

  Pokój w 404 (patrz peloponeska wojna druga, czyli wielka 431-404 p.n.e.) sprawiał, że Spar-ta uzyskała hegemonię w Grecji. W 395 wystąpiła przeciw niej koalicja Teb i Aten, do której wkrótce przyłączyły się Argos, Korynt i inne państwa. Najazd Spartan na Beocję zakończył się ich klęską, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOWENANTU ZWOLENNIKÓW POWSTANIE 1685

  Po śmierci króla Anglii, Szkocji i Irlandii Karola II (1630-1685) tron odzie­dziczył Jakub II (1633-1701), zwany w Szkocji Jakubem VII. Jakub był katoli-kiem; podejrzewano go zatem o chęć zmu­szenia Anglii i Szkocji do przejścia na katolicyzm, co nie przysporzyło mu sym­patii ani zaufania. W Szkocji Jakub...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORYNTU l KORKYRY WOJNA 435-433 p.n.e.

  Korkyra (Korfu lub Kerkira), grecka kolonia na wyspie o tej samej nazwie na Morzu Jońskim, rozpoczęła wojnę morską ze swym macierzystym miastem - Koryn-tem. Przyczyną wojny było dążenie Koryntu do zwierzchnictwa nad Epidamnosem (Ili-ria), wspólną kolonią Koryntu i Korkyry. Gdy doszło do wyprawy floty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAKOWSKA REWOLUCJA 1846.

  Niewielka

  Rzeczpospolita Krakowska (Kraków i oko­lice), ustanowiona na Kongresie Wiedeń­skim kończącym okres NAPOLEOŃ­SKICH WOJEN (1815), pozostawała wpra­wdzie pod opieką Austrii, Rosji i Prus, ale mimo to stała się ważnym symbolem nie­podległej niegdyś Polski (podzielonej mię­dzy Rosję, Austrię i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTARYKAŃSKA REBELIA 1955.

  Jose „Pe-pe" Figueres Ferrer (ur. 1908), umiarkowa­ny socjalista, został w 1953 wybrany na prezydenta Kostaryki. Sprawujący dyktator­skie rządy prezydent Nikaragui Anastasio Somoza (1896-1956) oskarżył członków Le­gionu Karaibskiego, politycznej grupy ucho­dźców z państw karaibskich, o udział w spis­ku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt

Do góry