Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1935

  Urodzony na Krecie mąż stanu i polityk Eleftherios Wenizelos (1864-1936), w latach 1910-1933 sześciokrotny premier Grecji, był przywódcą antymonarchicznej Partii Liberalnej, która stała w opozycji do Partii Populistów (roja-listów) i jego przywódcy Panayotiego Tsal-darisa (1868-1936), premiera Grecji od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATA PIERWSZA 1095-1099

  Zagro­żony przez Turków seldżuckich cesarz bi­zantyjski Aleksy I (1048-1118) szukał po­mocy na Zachodzie. Na synodzie w Cler-mont papież Urban II (ok. 1042-1099) obietnicą odpustu zachęcił chrześcijan do wyprawy w celu uwolnienia Ziemi Świętej spod władzy Turków. Liczba uczestników krucjaty, głównie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /8 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONSZTADZKI BUNT 1921

  Marynarze z bazy morskiej w Kronsztadzie zaniepokoje­ni złym zaopatrzeniem miast w żywność, ograniczeniem swobód oraz wprowadzeniem surowych przepisów w sprawie pracy, poparli strajkujących robotników i ustanowili tym­czasowy komitet rewolucyjny. Marynarze, którzy przyczynili się do zwycięstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYMSKA WOJNA 1853-1856

  Uwikłany w dyskusję na temat jurysdykcji w świętych miejscach w okupowanej przez Turków Jerozolimie, car Mikołaj I (1796-1855) ut­rzymywał, że Rosja ma wyłączne prawo do ochrony wyznawców prawosławia na tere­nach tureckiego imperium. Turcja odrzuciła to roszczenie, a wówczas car rozkazał swoim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA FILIPA WOJNA 1675-1676.

  Bez­prawne zagarnięcie przez kolonistów z Ply-mouth wielu ziem indiańskich i niespra­wiedliwe wyroki sądu spowodowały, że na­zywany przez Indian Matakometem król Filip (zm. 1676), syn Massasoita (zm. 1661), sachem (dziedziczny wódz) Indian Wam-panoagów poprowadził plemiona swoje i są­siadów z południowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW PODBÓJ PRUS 1233-1283

  W 1226 polski książę Konrad Mazowiecki < zaprosił Krzyżaków (niemiecki zakon rycer­ski założony w okresie krucjat) do osiedlenia się w Polsce, na podległym mu obszarze. Wiązało się to z jego planami chrystianizacji i opanowania Prus. Konrad nadał Krzyża­kom posiadłości w ziemi chełmińskiej o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1866-1868

  Chrześcijańscy mieszkańcy Krety odnosili się z nienawiścią do swoich tureckich wład­ców (patrz kreteńskie powstanie 1821-1822; grecka walka o niepodległość 1821-1832), natomiast napady chrześcijan ze Sfakii w kreteńskich Górach Białych sprawiły, że władze tureckie uważały wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1896

  Za czasów sułtana Abdulhamida II (1842-1918) Turcja dalej panowała na Krecie, ku zadowoleniu niewielkiej (10% ludności) mniejszości mu­zułmańskiej. Sułtan stwarzał pozory reform mianując chrześcijańskiego gubernatora, a potem przywoływał do porządku ludność chrześcijańską, wprowadzając na ten...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOREAŃSKA WOJNA 1950-1953.

  Pod ko­niec ŚWIATOWEJ WOJNY II w celu rozbrojenia okupantów japońskich w Korei alianci przyjęli 38. równoleżnik za tym­czasową granicę oddzielającą komunistyczną Koreę Północną od demokratycznej Korei Południowej (w 1945 Korea została wy­zwolona spod okupacji japońskiej; od pół­nocy wkroczyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1821-1822

  GRECKA WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ spowodowała rzeź na Krecie, gdyż janczarzy (elitarne wojsko tureckie), którzy już wcześ­niej zasłynęli z okrucieństwa, dokonali pogromu ludności chrześcijańskiej. Uzbrojone bandy grasowały na Krecie w okrutny spo­sób mordując chrześcijan. Metropolita (arcy­biskup)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt

Do góry