Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROZRUCHY W LAMBING FkAT 1860-1861.

  W 1854 znowelizowano ostatecznie surowe prawa australijskie, które były przyczyną EUREKI GÓRNIKÓW PO­WSTANIA. Ruchy liberalne nigdy jednak nie pokonały australijskich konserwatystów, którzy uważali się za „prawdziwych tubyl­ców" (najaktywniejszą grupą w ruchu kon­serwatywnym byli górnicy). W 1855 odżyła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBAŃSKA REWOLUCJA 1956-1959

  W wyniku powszechnej amne­stii dla więźniów politycznych w maju 1955 wyszedł na wolność rewolucyjny przywódca Fidel Castro (ur. 1926) oraz jego zwolennicy (patrz ruch 20 lipca, walka z dyktaturą batisty 1953). Zwolnieni udali się niezwłocz­nie do Meksyku, by przygotować plany obalenia kubańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMIJSKA WOJNA 323-322 p.n.e.

  Wojna ta odwlekła walkę diadochów o władzę (patrz diadochów wojny 323-281 p.n.e.), gdyż stłumienie powszechnego po- wstania w Grecji wymagało udziału wszyst­kich następców Aleksandra. Na wieść o śmierci Aleksandra Wielkiego Ateny po­stanowiły zrzucić zwierzchnictwo macedoń­skie uzyskując poparcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA JERZEGO WOJNA 1744-1748

  AUS­TRIACKĄ WOJNĘ SUKCESYJNĄ w Ameryce Północnej toczyła głównie Nowa Anglia przeciw Francuzom na półwyspie Nowej Szkocji. Gubernator William Shirley (1694-1771) z Massachusetts mianował puł­kownika Williama Pepperella (1696-1759), bogatego kupca z Maine, dowódcą milicji Nowej Anglii, która przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW WIELKA WOJNA Z POLSKĄ l WIELKIM KSIĘSTWEM LITEWSKIM 1409--1411

  Gdy wielki książę litewski poparł w 1409 powstanie na Żmudzi (terytorium litewskie zajmowane przez Krzyżaków od 1398), nie zaskarbił tym sobie sympatii Krzyżaków, którzy opanowali już Prusy i Po­morze Gdańskie, mieli posiadłości w Niem­czech i na wschodnich terenach nad Bałty­kiem. Krzyżacy dążyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA WILHELMA WOJNA 1689-1697

  Eu­ropejska wojna AUGSBURSKIEJ LIGI roz­szerzyła się na Amerykę Północną, gdzie Brytyjczycy sprzymierzeni z Indianami z plemienia Irokezów walczyli z Francuzami i ich indiańskimi sojusznikami o dolinę górnego biegu rzeki Hudson, o dolinę Rzeki Świętego Wawrzyńca, o Akadię (obecnie Nowa Szkocja i Nowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW WOJNY Z POLSKĄ 1308--1343

  Brandenburgia dążyła do opanowa­nia Pomorza Gdańskiego, jej wojska wtarg­nęły na ten obszar. Polacy zwrócili się do Krzyżaków o ich wyparcie (patrz krzyża­ków podbój prus 11233-1283). Krzyżacy wy­parli Branderburczyków, ale w Gdańsku w 1308 dokonali rzezi polskich żołnierzy i mieszkańców miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLOWEJ ANNY WOJNA 1702-1713

  HI­SZPAŃSKA WOJNA SUKCESYJNA prze­niosła się również do Ameryki Północnej, gdzie Francja i Wielka Brytania toczyły walki o panowanie na kontynencie. Wojna rozpoczęła się w 1702 od brytyjskiego napa­du na St. Augustine w hiszpańskiej Flory­dzie. Francuzi wraz z indiańskimi sojusz­nikami napadali na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWCÓW l TURKÓW WOJNY 1100--1146

  W 1100, po zakończeniu pierwszej KRUCJATY, Turcy seldżuccy urządzili za­sadzkę i pojmali Boemunda I (ok. 1056--1111), krzyżowca i księcia Antiochii; prze­trzymywali go w niewoli w Siwas, w środ­kowej Anatolii (obecnie Turcja). Rajmund IV (ok. 1038-1105) hrabia Tuluzy, Stefan z Blois (l 097?-1154) i inni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATA DZIECIĘCA 1212

  Na początku XIII w. Europę ogarnęła gorączka wypraw krzyżowych (patrz krucjata czwarta 1202-1204); nie ominęła ona również dzieci. Francuski chłopiec, Stephen Yendome, zgromadził tysiące chłopców i dziewcząt, niektórzy z nich nie mieli nawet 12 lat, i poprowadził ich do Marsylii. Cała grupa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt

Do góry