Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BITWA NA LECHOWYM PO­LU 955.

  Po łupieżczych wyprawach na Fran­cję i północną Italię w 954 (patrz madzia­rów najazdy na francję 907-954), Madzia­rzy ruszyli przez Alpy Karnijskie w doliny Dunaju. Byli pewni zwycięstwa w Niem­czech, gdyż król Otton I (912-973) uwikłał się w uciążliwe walki wewnętrzne. Po krót­kim postoju w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEISLERA POWSTANIE 1689-1691

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBAŃSKIE REWOLTY 1930-1933

  W 1924 na prezydenta Kuby został wybrany liberał, Gerardo Machado y Morales (1871-1939). Machado przeforsował później poprawkę do konstytucji, która wydłużyła kadencję prezy­dencką do sześciu lat. W 1928 został ponow­nie wybrany na prezydenta. Przeciw dyktator­skiej polityce Machado i ograniczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAOTAŃSKA WOJNA DOMOWA 1954--1973.

  Konferencja genewska (1954) uznała Laos (część francuskich Indochin) za neu­tralne, niezależne państwo. Wkrótce potem Pathet Lao (antyfrancuska, prokomunistycz-na partia laotańska) opanowała dwie pół­nocne prowincje kraju, uzyskała pomoc wojsk Viet-Minhu, przenikających z sąsied­niego Wietnamu, i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBY WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1895--1898

  Mimo składanych obietnic Hisz­pania nie wprowadziła na Kubie zapowie­dzianych reform politycznych i gospodar­czych. Po DZIESIĘCIOLETNIEJ WOJNIE doprowadziło to do wzrostu napięcia. Nowe żądania niepodległości dla kolonii zgłaszała Kubańska Partia Rewolucyjna z siedzibą w Nowym Jorku. Akcja ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNA CZERWONY TERROR 1919.

  stnieniu nowo utworzonej republiki węgierskiej (patrz węgierska rewolucja ms) zagroził Bela Kun (1885-ok. 1939), bolszewik skie­rowany na Węgry przez Włodzimierza Le­nina. 20 grudnia 1918 Kun założył na Węgrzech partię komunistyczną. Gdy pre­zydent Węgier, hrabia Mihaly Karolyi (1875-1955) ustąpił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNAKSA, BITWA POD KUNAKSĄ 4O1 p.n.e.

  Dążąc do odebrania tronu perskiego swojemu bratu Artakserksesowi II (zm. 359), Cyrus Młodszy (424P-401) zaciągnął prze­szło 11 tysięcy najemników greckich, któ­rych koniec wielkiej PELOPONESKIEJ WOJNY pozbawił zajęcia. Zwerbowani rze­komo do przeprowadzenia karnej wyprawy przeciw Pizydii, Grecy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWCÓW l TURKÓW WOJNY 1272--1291

  Zwalczający się wzajemnie muzuł­mańscy Turcy i pogańscy Mongołowie najeż­dżali chrześcijańskie państwa w Ziemi Świę­tej w Palestynie oraz Syrii. W drugiej połowie XIII w. władali już znacznymi obszarami tego regionu (patrz krucjata dziewiąta 1271-1272). Bajbars (1233-1277), muzułmański sułtan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD KURUPEDION 281 p.n.e.

  Kurupedion w starożytnej Lidii, w zachodniej części Azji Mniejszej, było miejscem dziwnej bitwy, która zakończyła konflikt wojenny diadochów (patrz diado-chów wojny 323-281 p.n.e.). Bitwa między armią macedońską dowodzoną przez Lizy-macha (ok. 355-281) i wojskami syryjskimi Seleukosa I (358?-280)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBAŃSKA REWOLTA 1917

  W 1916 Mario Garcia Menocal (1866-1941), urzędujący prezydent Kuby, został ponownie wybrany pokonując Alfredo Zayasa (1861-1934), kandydata liberałów. Wybory były zakłóco­ne starciami i nadużyciami. Liberałowie protestowali przeciw wyborowi Menocala, gdyż liczba głosów oddanych była większa niż...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt

Do góry